Tříkrálová sbírka 2014

Ve Slavkově u Brna proběhl pod záštitou Charity Česká republika další ročník Tříkrálové sbírky se 105 koledníky, kteří vybrali rekordních 113 626 Kč.

Skupinky koledníků navštívily v sobotu 11. 1. 2014 všechny domácnosti ve Slavkově. Vybíraly peníze do pečlivě zapečetěných pokladniček. Celkem se vybralo 113 626 Kč.

TKS 2014

Těm, kteří si to přáli, napsali tříkráloví koledníci nade dveře posvěcenou křídou nápis K+M+B 2014. Tato písmena nejsou jen iniciály jmen tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří vás v roli koledníků navštívili. Jsou to také počáteční písmena latinských slov Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená „Kristus ať požehná tomuto domu“. Tím vám koledníci popřáli šťastný a požehnaný nový rok 2014.

TKS 2014

Prostředky získané z Tříkrálové sbírky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních služeb v našem regionu. Část prostředků poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. (Více o projektech Charity najdete na http://www.charita.cz/jak-pomahame/.)

Velké poděkování patří všem koledníkům. Jejich počet přesáhl minulé roky: 27 vedoucích a k nim 78 králů – tedy celkem chodilo 105 lidí. Podpůrný tým tvořily Magdalena Melicharová, paní Karasová a paní Teclová, fotografovala Ludmila Kábrtová.

TKS 2014

Děkujeme také všem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli. Vaše dary, třeba i malé, určitě udělají někomu velkou radost. Děkujeme také za to, že se ke koledníkům chováte laskavě. Zejména děti se účastí na tříkrálovém koledování učí pomáhat druhým.

Za pořadatele Jitka Hrabovská a Iva Kuchyňková

TKS 2014