Tříkrálová sbírka 2015

Fotografie z tříkrálové sbírky.

Děkujeme všem, kteří koledovali, zvláště za výdrž malým dětem. Děkujeme těm, kteří tvořili zázemí – příprava sbírky ve Farní charitě, pečení buchet a obsluha při občerstvení.Výsledek sbírky bude znám v pondělí.