Tříkrálová sbírka 2016

V sobotu 9. ledna se konala Tříkrálová sbírka. Upřímné Pán Bůh zaplať vám, kteří jste koledovali, zvláště za výdrž malým dětem.

Děkujeme také vám, kteří jste vytvořili zázemí – přípravu sbírky ve Farní charitě, pečení buchet a obsluha při občerstvení. Výsledky sbírky budou za týden.

Výsledek sčítání Tříkrálové sbírky: ve Slavkově 131 669 Kč, (loni 121.640 Kč), v Němčanech 21.158 Kč, v Hodějicích 22.988 Kč a v Heršpicích 21.250 Kč. Celkem 197.065 Kč (loni 184 tis. Kč). 2013 byla 155 tis. Kč, tj. nárůst za 4 roky o 42 tis Kč).

Poděkování patří všem koledníkům a organizátorům. Ve Slavkově koledovalo ve 26 skupinkách 104 koledníků – 31 dospělých a 73 dětí – (loni 99). Dárcům Pán Bůh zaplať.

Fotky ze sbírky.