Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme také vám, kteří jste vytvořili zázemí – přípravu sbírky ve Farní charitě, pečení buchet a obsluha při občerstvení. Výsledky sbírky budou za týden.

Fotogalerie Tříkrálové sbírky.
Foto sbírky v Němčanech.
Foto sbírky v Heršpicích.

Koledníci v Němčanech.

V Heršpicích se letos poprvé přidali k dospělým i malí koledníci a mládež.