Tříkrálová sbírka 2018

Výtěžek tříkrálové sbírky ve farnosti a fotografie.

Výtěžek tříkrálové sbírky 2018
ve Slavkově je letos 151.791 Kč, tedy oproti minulému roku opět vyšší (2017 – 138.339 Kč). Také v obcích hlásí, že vybraná částka byla nejvyšší za poslední roky – v Němčanech byla sbírka 24.498 Kč a v Hodějicích 25.352 Kč. V Heršpicích byla sbírka včera (údaje budou později).

Tříkrálová sbírka ve Slavkově po sedmnácté

V sobotu 6. 1. 2018 vyrazili děti, mládež i dospělí ve Slavkově u Brna už po sedmnácté na tříkrálovou sbírku. Celkem vyšlo do ulic 90 dětí a 37 dospělých rozdělených do 32 skupinek. Loni se v našem městě vybralo 138 339 Kč, letos dokonce 151 791 Kč. Poděkování patří hlavní organizátorce Jitce Hrabovské, o. Milanovi za požehnání před startem, pomocníkům v zázemí, paní fotografce, všem ochotným koledníkům a v neposlední řadě vám všem, kteří jste králům otevřeli. Výtěžek z tříkrálové sbírky bude použit na pomoc potřebným, z velké části přímo v našem regionu.

vedoucí skupinky č. 19

Fotografie z Tříkrálové sbírky.

Nápadití koledníčci – video

Zprávy televize NOE – o sbírce ve Slavkově a v Hodějicích od 9 minuty.

Přehled výtěžku TKS ve Slavkově od začátku sbírek:

2001: 39 121

2002: 53 664

2003: 59 792

2004: 65 101

2005: 84 865

2006: 77 929

2007: 87 219

2008: 79 266

2009: 96 233

2010: 105 699

2011: 82 904

2012: 97 654

2013: 100 082

2014: 113 626

2015: 121 640

2016: 131 669

2017: 138 339

2018: 151 791