Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka bude 6. ledna ve Slavkově od 9,00, v Hodějicích od 9,30 a v Němčanech od 14,00 hodin.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkou v České republice. Díky Vám podává Charita ČR pomocnou ruku nejpotřebnějším. Ve Slavkově u Brna se vydají koledníci do ulic v sobotu 6. ledna 2018. Budou vybírat vaše příspěvky do úředně zapečetěných pokladniček opatřených logem Charity ČR. Vedoucí skupinek budou vybaveni průkazem koledníka. Děkujeme všem dárcům, protože díky jejich štědrosti může Charita ČR zlepšovat kvalitu života seniorů, dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, matek v obtížné situaci, hendikepovaných osob, lidí bez domova a dalších potřebných po celé České republice i v zahraničí.