Tříkrálová sbírka ve Slavkově

Přispívat můžete do kasiček v kostele v neděli 17. a 24. ledna a v obchodechdo 23. ledna.

Vzhledem k současné situaci nepotkáte ve Slavkově u Brna tříkrálové koledníky.

Můžete přispět na on-line koledu 66008822/0800 variabilní symbol 77706400.

Také budete mít možnost přispět do kasičky v kostele v neděli 17. a 24. ledna před a po mši svaté a ve farní knihovně.

Máte také možnost přispět do úředně zapečetěných kasiček od středy 13. ledna do soboty 23. ledna 2021.

Kasičky najdete na těchto místech:

Řeznictví Bajko, Bučovická ul.

Zámecká lékárna, Husova ul.

Potraviny Svoboda, Palackého nám.

Lékárna na Poliklinice a pod náměstím

Papír Knihy Drogerie Hlásenský, Palackého nám.

Charitní Centrum denních služeb, Polní ul.

Kasičky jsou úředně zapečetěné a opatřené logem Charity ČR.

Děkujeme Vám všem, protože díky Vám může Charita ČR pomáhat potřebným.

Do nového roku přeje vše dobré za Charitu ČR Jitka Hrabovská