Tříkrálová sbírka ve Slavkově

Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna bude oficiálně zahájena Tříkrálovou jízdou, která proběhne ve čtvrtek 6. ledna v 10.30 hod. Průvod tří králů v doprovodu trubačů vykročí od městské radnice a bude procházet celým náměstím. Ve Slavkově většina koledníků vyrazí do ulic v sobotu 8. ledna.

Vážení občané, jako každý rok se na vás obracíme s informací o Tříkrálové sbírce. Sbírka navazuje na tradici chudých dětských koledníků, kteří již v minulých dobách oslovovali v tomto čase rodiny a prosili je o dary, a poté na přání dárců psali na dveře svěcenou křídou iniciály tří králů a přinášeli požehnání těm, kteří otevřeli svá srdce.

tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna bude oficiálně zahájena Tříkrálovou jízdou, která proběhne ve čtvrtek 6. ledna v 10.30 hod. Průvod tří králů v doprovodu trubačů vykročí od městské radnice a bude procházet celým náměstím. Vlastní sbírka bude poté pořádána v době od 7. 1. do 14. ledna. Ve Slavkově většina koledníků vyrazí do ulic v sobotu 8. ledna. Koledníky Charity poznáte podle toho, že budou mít u sebe zapečetěnou pokladničku a identifikační průkazku. Peníze z Tříkrálové sbírky budou vybírány na následující účely:

• pomoc rodinám a osamělým lidem v těžkých životních situacích,

• podpora a pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami,

• humanitární pomoc do zahraničí,

• podpora pečovatelské služby v českých vesnicích v rumunském Banátu,

• podpora a pomoc stávajícím projektům, které se ocitnou v tíživé situaci.

Přijďte s námi zahájit tříkrálovou sbírku a potěšit se pohledem na tři krále. Těšíme se na vás. Zároveň vám předem srdečně děkujeme za vaše dary a vstřícné přijetí koledníků.

Charita Hodonín