Úklid Slavkova

Úklid Slavkova 2. dubna s ministranty, varhaníky i dalšími našimi farníky.