Upozornění pro návštěvníky divadelních představení v objektu fary