Urbánek bude mít ambity

Není to nádhera? Samotnou kapli má kde kdo, ale ambity? Mnozí slavkováci dosud neví, co to ambity jsou. Za několik let to bude samozřejmostí. Budou se na ně dívat jako na hlavní dominantu nad městem.

Jak je osamocený – posteskne si člověk, který cítí, že kaplička na vrchu je osamocená a ničím nechráněná před vandaly i povětrnostními podmínkami.

osamocený

Poté, co se Slavkov zařadil mezi města s Křížovou cestou, přibude další hodnotný krajinný prvek. Kaple sv. Urbana již nebude na kopci osamocená, ale kolem ní budou vybudovány ambity s kaplemi, jako např. v Sušici.

Ambit – otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní straně budovy, jinak křížová chodba, nebo ochoz. V tomto případě v půdorysu čtverce, na rozích zdobená kaplemi. Uprostřed ambitu se nachází kaple.

S nápadem jsem nepřišel první já, ale byl to již stavitel Martinelli v 18 století. Pro nedostatek peněz a nepochopení zámeckého pána byla postavena pouze kaple, a to ještě z tak mizerného materiálu, že se po pár ranách z děla napoleonských vojsk rozsypala.

Pro původní kapli Martinelli plánoval ambity. Svědčí pro to pravidelné vystupující štíty nad okny všech čtyř stěn stavby.

V archivu zámku je mezi plány jeden, o kterém se stále nevědělo, co to má být. Je to první smělá malůvka ambitů kolem kaple sv. Urbana.

O postavení ambitů usiloval velký stavitel – kněz P. Caha v 70 letech (na snímku uprostřed), pro nepřízeň komunistů se o záměru nesmělo mluvit ani mezi farníky.

P. Maixner

Tradice poutního místa ke sv. Andělům strážným v Sušici je dlouhá, ale s tradicí sv. Urbana se nedá srovnávat.
Podívejte se, jako by to byl Slavkov. Sušice se dříve chlubila sirkárnou, ale nyní z fabriky nezůstal kámen na kameni (spíš sirka na sirce).
Zůstala jen kaple s ambity. Slavkov by neměl zůstat pozadu.

Ptáte se, kdo to postaví – a hlavně za co? Myslím, že dnešním dnem založená Nadace svatého Dyndyho pro postavení ambitů ve Slavkově se zahájením 1. Apríla 2013 to zvládne.

S chutí do toho
Milan Vavro

PS:

Po postavení jen domalujeme do obrazu to, co už tam mělo být namalováno v roce 1712 !!!

domalovat!