V Hodějicích v novém

Fotografie z montáže oltáře, ambonu, svatostánku a sedadel.

nový prostor

Nový a původní liturgický prostor v Hodějicích.

původní prostor

oltář
Nový oltář

svatostánek
Svatostánek

ambon
Ambon