V Hodějících zpívají děti v kostele

My, děti z Hodějic, se pravidelně scházíme přede mší svatou, abychom se naučily hrát a zpívat nové písně. Vybíráme si písně, které oslavují Pána Boha a tím se více zapojujeme do slavení mše svaté. S radostí jsme zpívaly a snad i v dalším školním roce zpívat budeme!

Každý rok přichází při dětské mši svaté za dětmi i svatý Mikuláš a přináší s sebou malé dárky. Děti si s ním povídají a vždy se na tento den velmi těší.

Hodějice sv. Mikuláš 2005

Nácvik písní k nedělní mši svaté.

Hodějice schola

Děti zpívají koledy u Obecního úřadu v Hodějicích při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku, doprovázejí se flétnami.

Hodějice schola

Vánoční pásmo Zpěváčků v kostele, vystoupení s řadou koled s doprovodem kláves a fléten.

 

Hodějice schola

Děti nejen ze scholy koledují při Tříkrálové sbírce.

Hodějice, tříkrálová sbírka

Zpívání v kostele – na závěr dětských mší svatých

Hodějice schola

Zkouška zpěvu a doprovodu k dětské mši svaté.

Hodějice schola

Fotografie a popisky Kateřina Šujanová