Vánoce ve farnosti

Nabízíme vám několik pohledů do prožitých vánočních dnů ve slavkovské farnosti.

Pátek 22.12.2006

Komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova

Komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova uvedl ve svém Předvánočním koncertu v sále školských sester koledy české, anglické, ale i španělské. 

Komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova

Koncertu se účastnilo kolem stovky zájemců a setkal se s velkým ohlasem. 

Komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova

Komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova

Sobota 23.12.2006

skauti ze Slavkov s Betlémským světlem

Již v sobotu před štědrým dnem se ujali slavkovští skauti služby rozdávání světla z Betléma. Příchozí dokonce pohostili vánočními sladkostmi a čajem.

pastýři zpívají v Němčanech

Večer se vydali v Němčanech „pastýři“ zpívat koledy po celé vesnici. Provázeli je muzikanti, kteří mezi zpěvem hráli koledy. Díky všem, kteří v této tradici pokračují. Pastýři zpívali také v Hodějicích.

pastýři zpívají v Němčanech 

Z některých domů vyšli pohostit vánočním cukrovím.

Němčany, betlém

sbor Gloria Slavkov, generálka

V tu dobu probíhala ve farním kostele generálka sboru Gloria s hudebním doprovodem.

Štědrý den – neděle 24.12.2006

štědrovečerní mše pro rodiny

V 15.30 začala štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, celebroval otec Petr Mareček.

schola a scholička Slavkov

Zpívala naše scholička a schola s hudebním doprovodem.

děti u Beltéma ve Slavkově

A po mši svaté k štědrovečerní večeři a ke stromečku…

před kostelem na štědrý večer

kostel Slavkov u Brna, vánoce 2006

kněží na faře na štědrovečerní večeři

Kněží z děkanství se sešli na faře ke štědrovečerní večeři.

půlnoční ve Slavkově

Půlnoční mše svatá, slouží otec Milan Vavro.

půlnoční ve Slavkově

Pěvecký sbor Gloria obohacený hudebním doprovodem zkrášlil slavnostní liturgii Druhou pastýřskou mší Františka Kolaříka, regenschoriho v Místku (narozen v Opatovicích u Vyškova).

půlnoční ve Slavkově, sbor Gloria

Hod Boží vánoční 25.12.2006

mše sv. na Boží Hod v Němčanech

Mše svatá na Narození Páně v Němčanech, zpíval sbor vedený panem Stanislavem Vymazalem.

sbor zpívá na Boží Hod v Němčanech

Po mši svaté zpívali věřící koledy s doprovodem fléten, kytary a basy.

koledování po mši sv. v Němčanech

Sváteční odpoledne jsme prožili na náměstí ve Slavkově při průvodu Svaté Rodiny a Tří Králů, které zpřítomnila naše mládež.

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

Do průvodu si lidé vzali zvonečky a po náměstí se rozlehl milý zvuk zvonečků a rolniček.

průvod Svaté rodiny

Svatého Štěpána 26.12.2006

schola na sv. Štěpána

Při mši svaté zpívala schola, obohacená flétnami, houslemi a kytarou.

schola na sv. Štěpána

schola na sv. Štěpána

Foto sestry Bohdana a Gregorie