Vánoční koncert sboru Gloria

Přinášíme vám informace a fotografie z vánočního koncertu Pěveckého sboru Gloria, který se uskutečnil 26.12. ve slavkovském kostele.

V první části vystoupení zazněly skladby

 • Adeste fideles
 • Puer natus in Betlehem (1569)
 • Již slunce z hvězdy vyšlo (Tištínský kancionál, 16. stol.)
 • Michael Praetorius: Es ist ein Ros‘ entsprungen (1599)
 • Josef Seger: Christus nobis natus est
 • Jan Jiří Ignác Linek: Pastorela Pojďme, bratři. k Betlému
 • Bohuslav Jeremiáš: Vánoční zpěv pastýřů

V druhé části koncertu zazpíval sbor české i zahraniční koledy:

 • Itálie: Dormi, dormi
 • USA: Mary had a Baby
 • Rumunsko: Trei Pâstori
 • Norsko: Jeg er så glad hver julekveld
 • Anglie: Good King Wenceslas
 • Rakousko: Stille Nacht
 • Byla cesta, byla ušlapaná
 • Milý Bože
 • Veselé vánoční hody

PS Gloria, Vánoční koncert Slavkov 2006 


Es ist ein Ros‘ entsprungen

Povstala růže z kořene Jesse, jak nám staří pěli
a přinesla kvítek uprostřed zimy, o půlnoci.

Růžička zve se Ježíš a Maria čistá ten kvítek přinesla.
Z Božího věčného úradku porodila dítě a čistou pannou zůstala.

To kvítečko nám voní tak sladce, svou září zahání temnotu.
Pravý Bůh i člověk, pomoc v utrpení, ochránce před hříchem a smrtí.


PS Gloria, Vánoční koncert Slavkov 2006


Dormi, dormi (Spinkej, spinkej)

Italská koleda

Spinkej, spinkej, krásné dítě, božský Králi, spinkej chlapečku.
Hajej, dadej, ó, drahý synku, králi nebes, tolik krásný, líbezný synáčku.

Pročpak pláčeš, děťátko? Vadí ti zima či oslík?
Hajej, dadej, ráji mého srdce. Spasiteli, pusinko, tvářičko.


PS Gloria, Vánoční koncert Slavkov 2006


Trei Pâstori (Tři pastýři)

Rumunská koleda

Pastýři tři se setkali, paprsek slunce, květ slunce,
a takto se radili:

Pojďte, bratři, půjdeme, paprsek slunce, květ slunce,
květy sbírat budeme.

A uvijeme věneček, paprsek slunce, květ slunce,
pro ten svatý kvíteček.


PS Gloria, Vánoční koncert Slavkov 2006


Jeg er så glad hver julekveld (Jak miluji Vánoce)

Norská koleda

Jak miluji Vánoce, noc Ježíšova narození;
tehdy spadla hvězda z nebe a andělé zapěli.

Děťátko v Betlémě je nám zrozeno,
přišlo z nebeského království na svět.

Jak miluji každé Vánoce a také miluji Ježíše.
On mne také miluje a vím, že je věrný.


PS Gloria, Vánoční koncert Slavkov 2006


Web sboru Gloria:
http://psgloria.spolecenstvi.com/

(české texty koled převzaty z programu koncertu)