Vánoční přání kněží

V příloze

Vánoce – dar pravého světla


Rabi se zeptal žáků své třídy: „Jak se pozná, že tma noci již končí a začíná svítání?“ Jeden z jeho žáků odpověděl: „Když lze na dálku rozeznat na louce krávu od jelena.“ Rabi mu odvětil: „Jsi blízko pravdě, ale ne zcela“. Další žák se odvážil formulovat odpověď: „Svítání začíná tehdy, když je možné na dálku rozpoznat květ broskvoně od květu jabloně.“ Rabi mu na to řekl: „Není to špatná odpověď, ale já mám na mysli ještě něco jiného. Když se podíváš do tváře jakéhokoliv člověka a okamžitě víš, že je to tvůj bratr a sestra, pak víš, že noc byla přemožena a že se objevila jitřenka.“

Význam Toho, jehož příchod o Vánocích slavíme, je snad nejkrásnějším způsobem vyjádřen slovy „v něm byl život a ten život byl světlem lidí“ (Jan 1,4). Betlémské dítě, Dárce života, je pravým Světlem, které zprostředkovává člověku správnou orientaci.

Kéž smíme být zasaženi paprsky tohoto Světla o letošních Vánocích!

P. Petr Mareček, farní vikář

Požehnané vánoční svátky

a nový rok 2007 prožitý v Boží přítomnosti

vám všem přejí

P. Milan Vavro a P. Petr Mareček

betlém Slavkov