Velikonoce ve farnosti – fotografie

Pohled na slavení letošních velikonoc nám přiblíží několik fotografií.

Květná neděle

Květná neděle ve Slavkově

Květná neděle ve Slavkově.

Žehnání ratolestí v Němčanech

Žehnání ratolestí před kostelem v Němčanech.

Zelený čtvrtek

průvod Zelený čtvrtek

Liturgický průvod ke mši svaté na Zelený čtvrtek, která je připomínkou ustanovení svátosti Eucharistie.

obřad mytí nohou Slavkov

Dvanáct mužů se účastnilo starobylého obřadu „mytí nohou“.

obřad mytí nohou Slavkov

„Jestliže jsem vám umyl nohy, já, váš Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy“ (srov. Jan 13,14).

adorace v Getsemanech

Adoraci v Getsemanech se symboly utrpení Páně připravili mladí ze Smajlíků.

Velký pátek

s. Melanie čistí kalichy

Dnes se čistí zlaté předměty. Každý rok se tomu věnuje sestra Melánie.

nácvik velkopátečních obřadů

Dopoledne probíhá nácvik velkopátečních obřadů ministranty.

Velký pátek, uctívání kříže

Na Velký pátek není mše svatá. Uctívání kříže nahrazuje v obřadech bohoslužbu oběti, potom následuje přijímání.

Velký pátek, modlitba za lid

Na závěr není požehnání, pouze modlitba za lid, „který v naději ve vzkříšení oslavil památku smrti Božího Syna.“

Křížová cesta městem, před policií Slavkov

Večer ve 21.00 hodin se vydáváme na křížovou cestu městem. Zastavení před Policií.

před bankou

Před bankou s prosbou za svět ekonomiky.

Křížová cesta městem, 2007

Průvod Křížové cesty městem.

Křížová cesta městem, u psychiatrie, 2007

U psachiatrie je zastavení k modlitbě za závislé.

Vigilie velikonoční

Bílá sobota, žehnání ohně

Bílá sobota přechází do vigilie Vzkříšení Páně.

Slavnost velikonoční svíce, Slavkov

Vigilie má čtyři části. Začíná žehnáním ohně a paškálu (velikonoční svíce). Od té si všichni zapalují svíce k obnově křtu.

žehnání křestní vody

Žehnání křestní vody ve křtitelnici.

obnova křtu

Obnova křtu s rozžatými svícemi.

První velikonoční požehnání

První velikonoční požehnání – v noci.

agapé na faře

Po vigilii pokračovalo setkání na faře.

setkání na faře

Markéta, Terka a Lucka

Tým, který nás obsluhoval…děkujeme!

Hod Boží velikonoční – neděle

žehnání pokrmů o velikonoční něděli

Žehnání pokrmů o velikonoční neděli. Je znamením, že Kristus po svém vzkříšení stoloval s učedníky.

veilkonoce, Němčany

Němčany. Asperges – kropení křestní vodou – je znamení velikonoční obnovy křtu při nedělní mši sv.

velikonoce v Němčanech

16 němčanských ministrantů.

velikonoce v Hodějicích

Přinášení paškálu v Hodějicích.

pohled do kostela v Hodějicích

Pohled do kostela v Hodějicích, zpíval Pěvecký sbor Gloria.

Velikonoční pondělí

od oltáře s žílami

Na velikonoční pondělí se jde od oltáře s žílami přímo před kostel.

ulička k mrskutu, Slavkov

Utvoříme s ministranty uličku a čekáme, až dohrají varhany.

mrskut před kostelem, Slavkov

mrskut před kostelem, Slavkov

Žádná žena a děvče neunikne.

velikonoce, Heršpice

V Heršpicích to bylo podobné.

P. Milan Vavro

Foto: s. Gregorie (většina), Pavel Galata (velikonoční pondělí)


Další snímky z velikonočních obřadů pořídil FELiX; můžete si je prohlédnout ve fotogalerii na spolecenstvi.com.