Velikonoce ve Slavkově 2011

Velikonoční bohoslužby ve farnosti a zpovědní termíny.

Velikonoce ve Slavkově 2011

   Zpovědní dny před velikonocemi

Slavkov

pondělí      18. 4.      17.00 – 19.00

úterý           19. 4.      17.00 – 19.00 (pro děti od 16,30)

Křížová cesta na Urbánek, Květná neděle 17. 4. v 15.00.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

Zelený čtvrtek

18.00 MŠE SVATÁ na památku poslední večeře Páně

Společná adorace po mši v Getsemanech, otevřeno do 23 h

zč

Velký pátek

den přísného postu

18.00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

Adorace 7,30 – 16,00 (7.30 ranní chvály, 12.00 polední modlitba)

Křížová cesta městem ve 21.00

Společná adorace v Getsemanech do 23 h

vp

Bílá sobota      

Adorace 7,30 – 16,00 (7.30 ranní chvály, 12.00 polední modlitba)

20.30 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

bs

Neděle Vzkříšení Páně

     Boží hod velikonoční a slavnost zasvěcení farního kostela

8.30 a 18.00 MŠE SV. s žehnáním pokrmů

Sbírky při velikonočních bohoslužbách budou na opravy našich kostelů, ve Slavkově na opravu Urbánku, v Němčanech na dokončení a dluh, v Hodějicích na nový oltář a v Heršpicích na Křížovou cestu.

velikonoce

Velikonoční pondělí ve Slavkově mše sv. v 7.30 (večerní nebude)

V obcích budou mše sv. na Hod Boží a Velikonoční pondělí jako v neděli.

OBŘADY V NÍŽKOVICÍCH:

Zelený čtvrtek 18,00, Velký pátek 18,00, Bílá sobota 19,00.

Účast na obřadech o Velikonocích nenahradí sledování televizního přenosu, kromě nemocných. Osobní přítomnost na bohoslužbách je nejlepší způsob, jak s užitkem oslavit Velikonoce, jak nás vyzýval v pastýřském listě otec biskup. Pokud vám vadí chlad v kostele, oblečte se podle toho a nenechte si ujít slavení největších svátků v roce.

Bude možnost účastnit se také obřadů ve vytápěné farní kapli s televizním přenosem.