Velikonoční přání kněží

Velikonoční přání o. Milana a o. Stanislava.

Ať vzkříšený Ježíš, pro něhož nejsou žádné dveře překážkou, vstoupí i do vašich srdcí a naplní je pokojem a radostí!

otec Stanislav