Velikonoční přání kněží

Ať vzkříšený Ježíš, pro něhož nejsou žádné dveře překážkou, vstoupí i do vašich srdcí a naplní je pokojem a radostí!

otec Stanislav