Velvyslanec papeže Františka navštíví 4. června Slavkov

Velvyslanec papeže Františka navštíví 4. června Slavkov

Velvyslanec papeže Františka, apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Mons. Jude Thaddeus Okolo, navštíví oslavy 700. výročí farnosti a kostela sv. Jakuba.

Slavnostní mše svatá, která bude v zámeckém parku na místě původního kostela sv. Jakuba, začne v neděli 4. června 2023 v 10.30 hodin. Pozváni jsou také zástupci brněnského biskupství a kapituly, kněží řádu německých rytířů, mající v historii správu kostela sv. Jakuba, dále kněží a řeholní sestry pocházející ze slavkovské farnosti, duchovní, kteří ve Slavkově působili a kněží slavkovského děkanství. Samozřejmě zveme vás, všechny farníky a občany Slavkova a okolních obcí.

Jaká je původní myšlenka slavit 700. výročí první zmínky o farním kostele sv. Jakuba? Na žádost měšťana Václava zaslali v roce 1323 slavkovskému kostelu biskupové z papežského sídla ve francouzském městě v Avignonu odpustkovou listinu. V ní je nestarší písemná zmínka o kostele sv. Jakuba ve Slavkově a tím o farnosti. Zmíněné výročí nás inspirovalo také k dalším iniciativám, jako objevování zapomenuté historie tohoto chrámu a celého období trvání farnosti, k pořádání Noci kostelů i k přípravě archeologického zkoumání základů původního kostela.

Proč přijede velvyslanec Vatikánu, arcibiskup Okolo? Máme zde několik historických podobností:

1. Odpustkovou listinu vydali biskupové, vyslanci papeže z Avignonu – přijede současný vyslanec papeže z Říma, apoštolský nuncius.

2. Listina byla vydána kostelu sv. Jakuba – mše bude sloužena na základech tohoto kostela v zámeckém parku.

3. Kostel spravovali němečtí rytíři, jejichž představený měl titul komtura – současný pan nuncius má titul komtura s hvězdou od Božího hrobu v Jeruzalémě.

Výročí doprovodí v pátek 2. června tematická Noc kostelů 2023. Připomene známou i objevenou historii kostela sv. Jakuba a komendu německých rytířů v podzemí zámku.

P. Milan Vavro