Víte něco o katolické charismatické konferenci?

Na fotografiích http://www.cho.cz/foto/2006-konference-budejovice/ od Ignáce Muchy můžete shlédnout atmosféru setkání, které proběhlo v polovině července.

Šestnáctý ročník měl téma o církvi. Hlavním hostem byl P.Elias Vella, exorcista z Malty. Přednášeli také P. Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, vojenský kaplan Tomáš Holub a další.

Katolická charismatická konference se pořádá každoročně v některé červencovém týdnu od středy do neděle, a to ve sportovní hale, neboť účast bývá mezi 1.500 až 2.500 křesťanů. Hostitelská města bývají nejčastěji České Budějovice, ale i Třebíč a Ostrava.

Každý den je naplněn přednáškami, modlitbou, společným setkáním a kulturním programem. Ve středu večer bývá zahájení, ve čtvrtek večer kulturní program (např. divadlo Víti Marčíka nebo koncert). Pátek je dnem pokání, odpoledne je adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření. Je zážitek, vidět v hale tisíc klečících lidí před monstrancí s Eucharistií a padesát kněží, zpovídajících na bočních lavicích pro diváky. Večer v pátek si můžete vybrat jednu z několika nabízených přednášek.

Loni byl o biblickou přednášku takový zájem, že museli ze sálu otevřít okna, aby ji další lidé mohli sledovat z chodníku před budovou. Na konferenci mohou přijet také rodiny s dětmi – ty malé mají sebou v zadní části haly, ty větší mají svůj duchovní program.

Letos jsem navštívil konferenci na jeden den s přáteli, kteří tam byli poprvé. Jejich hodnocení při cestě zpět vyjádřili slovy „za rok bych chtěl jet taky, ale na víc dní!“.

P. Milan Vavro