Volba prezidenta

Příspěvky k volbě prezidenta nás mají vést k tomu, abychom se za volbu modlili, volit šli a dobře vybrali, a k tomu vyzvali i své blízké a známé.

Prohlášení Stálé rady České biskupské konference

Výsledky prvního kola prezidentských voleb poukazují na skutečnost, že naši spoluobčané přistoupili k těmto – pro naši republiku historicky prvním prezidentským volbám – s velkou vážností a odpovědností a dali svůj hlas osobnostem, které prokázaly politickou zkušenost ve vedení naší země.

Věříme, že k druhému kolu prezidentských voleb všichni přistoupíme se stejnou vážností a svůj hlas dáme tomu kandidátovi, od kterého očekáváme, že jako státník naplní vědomí odpovědnosti za zemi, dokáže důvěryhodně reprezentovat naši kulturu a opírá se o vnitřní morální kodex.

V Praze dne 15. ledna 2013

kardinál Dominik Duka OP

arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký a místopředseda České biskupské konference

Modleme se společně za nového prezidenta!

Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za našeho nového prezidenta!

V době, kdy nás od druhého, rozhodujícího kola prezidentských voleb dělí jediný týden, vás zveme ke společné modlitbě za našeho budoucího prezidenta. Můžeme se modlit svými slovy, či krátkou společnou modlitbou, kterou uvádíme níže.

Modleme se každý podle svých možností. Po celý týden se chceme každý den alespoň jednou pomodlit na tento úmysl. Společná modlitba pak vyvrcholí v pátek 25. 1. 2013 ve 21h,

tedy v předvečer konečného rozhodnutí o budoucím nejvyšším představiteli naší země. Pokud můžete, zvláště v tento den a tuto hodinu se k nám připojte v modlitbě směřované našemu Bohu, kterému „na nás záleží“ (srov. 1 Pt 5,7).

Náš společný úmysl dobře vystihuje modlitba za nejvyššího představitele státu, převzatá z Českého misálu.1 Proto vám ji nabízíme jako možnou přímluvu, kterou se každý den a zvláště v pátek 25. 1. ve 21h chceme modlit:


Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,

a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;

vyslyš naše prosby

za (budoucího) nejvyššího představitele našeho státu:

pomáhej mu, ať poznává, co je správné,

a dobře vykonává svůj úřad,

aby byl vždycky zajištěn právní řád

a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Amen.

Ať už se stane naším prezidentem kdokoliv, a tím spíše, pokud to bude zrovna ten kandidát, kterého bychom třeba z nejrůznějších důvodů sami nevolili, bude potřebovat naše modlitby, aby mohl svůj úřad vykonávat co nejlépe. Žehnat můžeme kdykoliv a komukoliv.

„Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem“ (srov. 1 Tim 2,1–2).

„Bohatství a sláva pocházejí od tebe Bože, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou“ (srov. 1 Par 29,12).

Tomáš Halík: Podporuji Karla Schwarzenberga

Karla Schwarzenberga dobře znám a dám za něj ruku do ohně. Obdivuji jeho lidskou zralost, mravní pevnost, vzdělanost, poctivou křesťanskou víru, vědomí odpovědnosti za zemi a zejména spojení noblesy s laskavostí a skromností. Kdosi o něm výstižně řekl, že mluví se stejnou úctou a pozorností s anglickou královnou jako s jakýmkoliv člověkem na ulici. Závidím mu jeho schopnost relaxovat při nudných jednáních a okamžitě reagovat, když to je třeba. Pokud ho někteří budou chtít podpásově špinit poukazy na pana Kalouska a Nečasovu vládu, ať si položí otázku, jak by vypadala vláda a TOP 09, kdyby její negativa nevyvažoval Karel Schwarzenberg a jaká by nastala alternativa, kdyby tato vláda padla. Byl jsem svědkem toho, jak se v mladé generaci, zejména mezi studenty, kolem úmrtí Václava Havla probudila touha pokračovat v tom nejlepším, co si spojujeme s Havlovým jménem – nyní se tato naděje přicházející generace obrací ke Karlu Schwarzenbergovi a k lidem v jeho blízkosti a určitě by neměla být zklamána: je zde veliký mravní potenciál pro budoucnost naší země.

Miloš Zeman převyšuje Václava Klause snad jen smyslem pro humor a vstřícnějším vztahem k Evropě, podobá se mu však svým egomanstvím a „nadstandardním“ vztahem k Rusku. Byl spolupachatelem opoziční smlouvy, která namísto demokratické soutěže nastolila mocenský kartel kmotrů, dodnes ovládajících politiku.

Mají-li oba rádi bonmoty, jeden bych přidal: jméno Miloš jsme už ve vrcholné politice měli, bylo spojeno s komunistickou stranou, jejímž členem býval i Zeman; jméno Karel rovněž – bylo spojeno s univerzitou a rozkvětem a evropskou vážností naší země. Karla Schwarzenberga podporuji i proto, že v něm vidím pokračování té lepší tradice. Podporuji ho, protože tato společnost potřebuje jako sůl gentlemany v politice; křupanství bylo dost.

Klaus řekl, že mezi kandidáty je Zeman jediný politik. Politici byli však všichni s výjimkou Franze. Ale Schwarzenberg byl mezi nimi jediný státník.

Tomáš Halík, profesor Univerzity Karlovy a farář Akademické farnosti Praha

Novým prezidentem nebude Matka Tereza… Koho volit?
(z webu www.vojtechkodet.cz)

Na každém kandidátovi lze najít něco, proč ho NEvolit

Máme za sebou první kolo prezidentských voleb. Jestli se před ním v určitých kruzích vedly vášnivé debaty o tom, koho volit, tak po něm možná ještě více. Při té příležitosti se mi vybavila vzpomínka na nedávné setkání s kněžími, při kterém jsme ještě před prvním kolem těchto voleb debatovali o tom, komu v prezidentských volbách dát svůj hlas. Na každém kandidátu jsme našli něco, proč ho nevolit.

Nevolit nikoho?

Debata došla tak daleko, že jeden z diskutujících řekl, že snad bude nejlepší nevolit nikoho. K tomu druhý, podle mne velice trefně, opáčil: „Bohužel se musíme smířit s tím, že naším prezidentem nebude matka Tereza, ta totiž zemřela před víc než patnácti lety“.

Dokonalý prezident je iluze

V té chvíli nám všem jasně došlo, že chtít za prezidenta člověka svatého, který by měl stejný názor na vše jako my a mohli bychom s ním ve všem souhlasit, je veliká iluze. Svatých panovníků bylo v dějinách procentuelně docela málo, nehledě na to, že většina z nás také svatými nejsme.

Kritéria volby

Jsou samozřejmě různá kriteria, kterými bychom se mohli při svém rozhodování řídit, jako je úcta k tradičním hodnotám, lidská zralost, schopnost reprezentovat naší vlast v cizině, vzdělanost, zodpovědnost a morální kredit. Zaujala mne poznámka jednoho komentátora, který se nedávno vyjádřil, že by nemohl volit kandidáta, který otevřeně žádá o podporu komunisty.

Nenechat svůj hlas propadnout

Myslím, že už tato jediná skutečnost by nás věřící mohla dostatečně motivovat k tomu, abychom nenechali svůj hlas v druhém kole prezidentských voleb propadnout.

Modleme se a žehnejme naší vlasti

Jako křesťané máme ještě jeden způsob, jak můžeme ovlivnit dění v našem životě a kolem nás, a tím je modlitba. Chtěl bych nás všechny, kteří jsme dostali dar víry, povzbudit, abychom se nezapomněli za tak důležitou věc pro naši zemi také modlit.

Se svolením převzato z webu www.vojtechkodet.cz

Redakčně upraveno (nadpis a mezititulky redakční)

Odpovědi Tomáše Halíka na nejčastější otázky prezidentské volby

Jak byste jako volič Karla Schwarzenberga odpověděl kritikům, co budou namítat, že církev a šlechta vždy ožebračovaly chudý lid, a použijí k tomu nynější argument navrácení majetku církvím?

Jsem voličem Karla Schwarzenberga, protože jsem schopen pečlivě rozlišovat hodnoty a cítím velkou zodpovědnost za atmosféru společnosti a za prestiž naší země ve světě. Tak jako volba Baraka Obamy ukázala světu, že se Amerika osvobodila od rasistických předsudků, těším se, že zvolení Karla Schwarzenberga bude nadějným znamením, že se česká společnost uzdravila z předsudků, kterými komunisté po desetiletí ohlupovali národ. Lidem, kteří budou papouškovat ty hloupé fráze o šlechtě a církvi, které komunisté našlapali lidem do hlav a dnes toto klišé hlasitě opakuje zejména populistické duo Miroslav Grebeníček a Jana Bobošíková, je možné odpovídat jen poukazem na fakta.

Blízkými přáteli mého otce byla například šlechtická rodina Dohalských. Zdeněk, který mého otce seznámil s bratry Čapky, byl za účast v odboji popraven nacisty v Terezíně, jeho bratr, prelát Antonín, byl za odboj umučen v koncentráku v Osvětimi. Na straně Čechů se už proti nacismu angažovala a nasazovala život spousta šlechticů, například otec Karla Schwarzenberga, i kněží, někteří trpěli jak v nacistických, tak komunistických koncentrácích, třeba můj učitel Josef Zvěřina. Opakovat pitomá klišé o církvi a šlechtě znamená urážet tyto mučedníky a ukazovat svou vlastní ignoranci a manipulovatelnost. Ti, kdo nesouhlasili s tím, aby se církev financovala ze svého vlastního restituovaného majetku, nepředložili, bohužel, žádné reálné lepší řešení, jen hysterické výkřiky. Schwarzenberg nestál na straně zájmů církví, ale pouze na straně práva.

U Karla Schwarzenberga vadí některým občanům pokročilý věk. Vyčítají mu napojení na Miroslava Kalouska a dále třeba že neumí česky či má Rakušanku za manželku. Můžete výtky okomentovat?

Kdo vyčítá Schwarzenbergovi démonizovaného Kalouska, ať se podívá na daleko příšernější zázemí Miloše Zemana, tedy na Miroslava Šloufa a jiné. Kalouska Schwarzenberg ve skutečnosti, zdá se mi, přece jen poněkud kultivoval. Ostatně chtěl bych vidět oblíbeného ministra financí v dnešní situaci! Nevolíme však ani Kalouska, ani Šloufa, nýbrž Schwarzenberga a Zemana.

Tato vláda je nepopulární a může za to nejen obtížná situace, je to vláda opravdu špatná, ale právě na jejím pozadí vyniká Schwarzenberg o to více. Bez něj by byla mnohem horší. Proto také chytří příznivci ČSSD budou raději volit Schwarzenberga, protože tím podstatně oslabí vládu a TOP 09. Byl bych jistě rád, kdyby byl Karel Schwarzenberg obratnější rétor a zběhlejší v češtině, ale lidé, kteří více dbají na to, co kdo říká, než jak to vyslovuje, mu dají přednost před výmluvným výrobcem populistických frází a fousatých vtípků a bonmotů. A že má Rakušanku za manželku? Masaryk měl také za manželku cizinku, ovšem i jemu to omezenci vytýkali.

Myslíte si, že s Milošem Zemanem by přišel na Hrad opravdu pokračovatel v politice Václava Klause?

Zeman by nebyl horší než Klaus. Myslím, že by Zeman nehnal naši zemi do izolace a nekrmil veřejnost zlými pomluvami Evropské unie jako Klaus. Ostatně na krachu šovinistické populistky Bobošíkové a Sobotky, který také, i když o mnoho řádů inteligentněji, trochu hrál na „národoveckou“ notu, je snad zřejmé, že strašení Evropskou unií už u nás přestává platit. Lidé vidí alespoň to, kolik prostředků z unie k nám stále přichází, ale bohužel i to, jak jsou často u nás rozkradeny. Ale arogantním stylem, vzpomeňme na neúctu k novinářům a urážky politických protivníků, by byl Zeman patrně jen obhroublejší variantou Klause, z něhož čišelo, že si neváží nikoho kromě sebe. Tato země potřebuje na Hradě kultivovaného gentlemana jako sůl.

Proč Morava a venkov hlasují pro Zemana, zatímco část Čech a města pro Schwarzenberga? Jak si to vysvětlujete?

Je tu výraznější rozdíl než rozdíl mezi městem a venkovem. Výzkumy ukazují, že Schwarzenberga podporují především lidé mladší a vzdělanější, tedy také informovanější a přemýšlivější, lidé, kteří více cestují a znají svět. Zeman svým křupanským stylem vědomě hledal skupiny lidí, kteří především od piva nekriticky konzumují komerční televize a bulvární noviny. Ale možná tím venkov podcenil a bude překvapen, protože i mnoho prostých lidí ve venkovské hospodě chce mít na Hradě člověka, který by zemi reprezentoval s noblesou. V každém případě bude tato volba mezinárodně významným testem úrovně a intelektuálního vkusu české společnosti. Ano, nyní bude asi opravdu platit, že každá země má takového prezidenta, jakého si zaslouží.

Není už nyní dobré, že se do druhého kola voleb dostali proevropští kandidáti, byť výrazně odlišní?

Určitě. I za Zemana bychom se konečně dočkali, že českou vlajku na Hradě doprovodí evropská. Velmi jim to spolu sluší a je to odpověď na touhu po sjednocené Evropě, procházející staletími českých dějin, od Jiřího z Poděbrad přes Masaryka, Beneše až po Havla. Pokud máme oprávněné kritické připomínky k některým rysům Evropské unie, budeme mít možnost vstoupit do středu dění, nebude to zapšklé útočení zpoza rohu. Klaus vedl tragicky tuto zemi do izolace v rámci Evropy a přibližoval ji k Rusku, jehož zahraniční politiku podezřele kopíroval. Ale právě ta podezřelá náklonnost Zemana k Rusku a ruským ekonomicko – politickým impériím patří k hlavním důvodům, proč ho nebudu volit. Je příznačné, že Klaus slíbil podporu Zemanovi poprvé právě na recepci na ruském velvyslanectví.

Myslíte si, že se při volbě prezidenta chovají voliči dospěle a státotvorně?

Ano, první kolo tomu nasvědčuje. Rozhodující bude však to druhé. Každý svým hlasem napomůže tomu, jaká bude morální atmosféra, kterou prezident vždy ovlivňuje, v zemi, a jak si nás bude vážit demokratická cizina. A především, jak si my vážíme sami sebe a kultury demokracie, kterou jsme dostali jako dar i úkol.


Prohlášení skautů ke 2. kolu prezidentské volby

Milé sestry, milí bratři, děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili 1. kola prezidentských voleb. Za deset dní nás čeká 2. kolo voleb – pojďme tedy udělat také druhý krok.

Jedním z cílů výchovy Junáka je vést mladé lidi k odpovědnému občanství, k němuž účast ve volbách a aktivní podíl na společenském dění kolem nás nepochybně patří. Snažme se pomoci tomu, aby se voleb zúčastnilo co nejvíce lidí kolem nás.

Obracíme se proto na všechny dospělé členy Junáka, zejména však na mladší generaci skautek a skautů:

• diskutujte o volbě a vyjasňujte si názory se svým okolím,

• pokuste se kolem sebe překonat skepsi, nezájem a častý názor „mě se to netýká, chleba pro to levnější nebude“,

• přesvědčte své kamarády, spolužáky, rodiče či prarodiče, že jít volit má smysl.

Nesdílíme názor, že v prezidentských volbách by mělo jít o rozhodování mezi pravicí a levicí. Jsme přesvědčeni, že bychom měli vybírat v prvé řadě osobnost. Osobnost, která bude náš stát důstojně reprezentovat, osobnost, které si můžeme vážit.

Vedeni tragickou historickou zkušeností Junáka považujeme za nevhodné, aby se prezident opíral o nedemokratické síly a ucházel se o přízeň politických hnutí, která potlačovala lidská a občanská práva v naší zemi a nadále představují nebezpečí pro její demokratické zřízení.

Pojďme se zhostit odpovědnosti, kterou máme ke své zemi, okolní společnosti i děvčatům a chlapcům v našich oddílech – pojďme volit ve 2. kole prezidentské volby a volme, jak dovedeme nejlépe!

Michala K. Rocmanová – Káča, náčelní Junáka, a Marek Baláš – Čiča, náčelník Junáka

Josef Výprachtický – José2, starosta Junáka