Vstupy do škol s křesťanskými tématy

„Vstupy do škol s náboženskými tématy“ aneb Křesťanské poselství Vánoc v našich školách.

Díky vstřícnosti ředitelů ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského mohl před Vánocemi proběhnout v patnácti třídách 1. stupně projekt „Vánoce“.

vstupy do škol

Děti 1. – 3. ročníku se v programu nazvaném „Sluníčko“ seznámily s Vánočním příběhem formou zážitkového učení a aktivně se zapojily do vytváření společného obrazu z výkladového materiálu. Ve 4.-5. třídě posloužila powerpointová prezentace fotografií přibližující společné prvky Adventního a Vánočního poselství a nejznámější posvátná místa Izraele. Děti se zapojily do diskuse, ve které přemýšlely o opravdovém bohatství Vánoc, skrytém v chudobě postav Vánočního příběhu.

vstupy do škol

S. Josefa, která tyto hodiny vedla, k tomu dodává: „Jsem mile překvapena zájmem některých dětí. Mnozí žáci poprvé viděli Bibli a poprvé slyšeli příběh Svaté Rodiny. Zapojení a zaujetí dětí i jejich upřímné úvahy a otázky pro mne byly opravdovou „vánoční“ radostí. Děkuji také všem pedagogům, kteří své třídy doprovázeli, za jejich otevřenost a ochotu přijmout tuto nabídku.

s. Josefa

Projekt uskutečnila také na 2. stupni ZŠ Tyršova ve svých hodinách anglického jazyka Eva Janková, v ZŠ Němčany Marcela Blažková a v ZŠ Hodějice Kateřina Šujanová.

A kde všechny načerpaly svoji inspiraci? Na konci listopadu se zúčastnily v Centru pro školy olomouckého arcibiskupství školení s názvem „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Těchto témat není málo – Vánoční a Velikonoční svátky, státní svátky národních patronů, různé látky dějepisné, vlastivědné… Jde jen o to, jak je zajímavě a adekvátně věku dětí zpracovat a předat. A v tom chce olomoucké Centrum katechetům a pedagogům podat pomocnou ruku. Nabízí dobře zpracovaná a praxí vyzkoušená témata (např. v Hradci Králové je zapojeno 27 škol) a navíc – všem zájemcům je nabízí zdarma, včetně powerpointových prezentací.

Zájem o listopadové školení s představením a praktickou ukázkou projektu „Vánoce pro 1. a 2. stupeň ZŠ“ mělo asi 40 lidí z řad kněží, učitelů, katechetek a pastoračních asistentů. Pokud by ještě někdo z katechetek či pedagogů měl zájem a možnost pomoci s tímto projektem, zvláště na 2. stupni ZŠ – prosíme, ozvěte se. Už brzy se totiž můžeme těšit na nabídku Velikonočního poselství.

A na závěr prosíme – podpořte tyto snahy svojí modlitbou…

Redakce