Vydali jsme se na pouť

Na XI. pěší pouť vyšlo ze Slavkova do Žarošic 20 poutníků.

S modlitbou na poděkování za mír, s prosbou za padlé ve II. světové válce a za naše rodiny jsme se vydali v pátek 8. května 2015 na pouť do Žarošic.

Vycházíme

Pěší: v 10.00 z kostela.

z Jalováku

Ve 13.00 od Jalovákuje nás už 28.

růženec

Po cestě modlitba růžence.

Zdravá Voda

Autobus přijel do Zdravé Vody s dalšími poutníky.

Mše svatá

V Žarošicích v 16.30 mše svatá.

Nejmladší

Nejmladší Péťa nemá tři roky.

Pěší zpět

Pěší poutníci, kteří došli ještě zpět pěšky!