Výlet pro děti do Znojma a okolí

V úterý 22. června 2010 se konal výlet pro děti z náboženství, tentokrát do farností v okolí Znojma, kde působil o. Milan.

Fotogalerie z výletu

krypta v Louce

Navštívili jsme baziliku sv. Václava ve Znojmě – Louce s románskou kryptou.

Hnanice

Mši svatou jsme slavili ke cti sv. Wolfganga v Hnánicích, kde jsou v původním kostele studny.

Havraníky

Navštívili jsme vinný sklep rodiny Jurákových a  vydali se do Havraníků.
Po krátké zastávce v kostele sv. Cyrila a  Metoděje jsme se vydali pěšky havranickým vřesovištěm k poutní kapli P. Marie Bolestné u Popic.

Popická kaple

Popická kaple P. Marie Bolesné s výjevy 7 bolestí P. Marie od Milivoje Husáka z Lelekovic.

sv.Mikuláš Znojmo

Ve Znojmě jsme navštívili podzemní chodby, kostel sv. mikuláše a vyhlídku z fary na řeku Dyji a znojemskou rotundu.

rotunda Znojmo