Výlet pro děti z náboženství do Mikulova

V úterý 27. června, odjezd v 8.00 ze Slavkova od fary. Přihlašujte se složením 200 Kč v sakristii každého kostela do neděle 25. června. Program: vycházka po trase svatojakubské poutní cesty do Compostely, Svatý kopeček u Mikulova, mše sv., návštěva města. Sebou jídlo na celý den, pláštěnku. Návrat v 17.00 k faře.

V úterý 27. června, odjezd v 8.00 ze Slavkova od fary. Přihlašujte se složením 200 Kč v sakristii každého kostela do neděle 25. června. Program: vycházka po trase svatojakubské poutní cesty do Compostely, Svatý kopeček u Mikulova, mše sv., návštěva města. Sebou jídlo na celý den, pláštěnku. Návrat v 17.00 k faře.