Výlet z náboženství do Mikulčic

Navštívili jsme mikulčický kostel, kde jsme byli přivítání panem farářem Františkem Kozárem a slavili mši svatou. Na tu přišli i svatí Cyril s Metodějem. Prohlédli jsme si Slovanské hradiště v Mikulčicích s vykopávkami kostelů z cyrilometodějské doby. Ten největší kostel byla možná katedrála sv. Metoděje. V městě Hodonín jsme se bavili stříkáním vody ve fontáně a vešli do kostela sv. Vavřince. V přístavišti u Jezu na nás čekala  pirátská plavba po řece Moravě s hledáním pokladu.

Fotografie z výletu.

Sv. Cyril a Metoděj

Mikulčice

piráti