Výlet z náboženství

V pořadí již osmý výlet dětí z náboženství se konal v úterý 26. června 2007 do Napajedel a Kroměříže. V Napajedlech jsme navštívili hrob Služebnice Boží Aničky Zelíkové.

Vydali jsme ve dvou autobusech s otnickou farností. Začali jsme mší svatou ve farním kostele v Napajedlech.

Napajedla, mše sv.

ministranti

Lukáš ministroval poprvé.

Z Napajedel pochází Služebnice Boží Anna Marie Zelíková T.O.Carm., sestra III. řádu karmelského, dobrovolná oběť lásky a smíru za duše a věrná následovnice svaté Terezie od Dítěte Ježíše.

Více informací o Aničce Zelíkové z Napajedel.

hrob Aničky Zelíkové

Navštívili jsme její hrob.

náhrobní deska

Nápis na hrobě:

Zde v Pánu odpočívá

ANNA MARIE ZELÍKOVÁ

sestra III. řádu karmelského, dobrovolná oběť lásky a smíru za duše.

19. VII. 1924 – 11. IX. 1941

„Nelituji, že jsem se obětovala. Všechno bylo tak krásné. Nechtěla bych s nikým

měnit.“ 

Tys neumřela nám, Ty žiješ vezdy, Tys jen napřed spěla – domů nade hvězdy.

zámek v Kroměříži

V arcibiskupském zámku jsme si prohlédli historické sály.

v Kroměříži na zámku

Děvčata mají dobrou náladu.

v Kroměříži na zámku

Kluci se zajímají o děla.

v Kroměříži na zámku

Nebo se pokouší obsadit strážní budku.

se zmrzlinou

Se zmrzlinou.

v kostele sv. Mořice

Prohlídka gotického kostela sv. Mořice.

Květná zahrada

Květná zahrada

v Kroměříži na zámku

Foto: Lucka Křížová a Jitka Hrabovská