Výprava za sluncem a krásami Balkánu 2014

Osm odvážlivců (včetně otce Milana) si dalo na poslední týden prázdnin nelehký úkol: objevit krásy balkánského poloostrova, nalézt ve slunném Řecku kamarádku a bezpečně ji dovézt domů.

Více fotografií si prohlédněte s popiskami zde.

V Maďarsku

Všechno začalo v neděli 24. srpna, kdy jsme se nasoukali do jediné dodávky naložené našimi zavazadly až po strop, načerpali pohonné hmoty značky Diesel verva a s vervou jsme se vydali na cestu. A cesta to byla opravdu dlouhá: Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Makedonie – tam byla naše první zastávka.

Ochridské jezero

Dva dny jsme byli ubytováni na faře v Ochridu, kde nás vřele přijal otec Oliver, místní řeckokatolický kněz. Zde jsme započali naši cestu po stopách svatých Sedmipočetníků (Cyrila, Metoděje, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávy a Angelára), kteří hlásali víru nejen na Moravě, ale právě také zde na Balkánu. Navštívili jsme obnovenou baziliku sv. Klimenta, kde jsou uloženy jeho ostatky a hrob sv. Nauma, u kterého jsme mohli poslouchat tlukot světcova srdce.

U hrobu sv. Nauma

Naučili jsme se rozumět stavbě pravoslavných chrámů a freskám vymalovaným na jejich stěnách. Koupali jsme se v krásném ochridském jezeře, obdivovali krásu hor na skalní vyhlídce a na loďce si vyjeli na prohlídku vyvěrajících pramenů… Makedonie byla tak nádherná!

Berat v noci

Ve středu jsme přejeli do Albánie, krásné, ale velmi chudé země. V Beratu jsme navštívili kostel s ostatky sv. Gorazda a Angelára a poznali ,,giro“ – večerní promenády v ulicích. V Apolonii jsme obdivovali vykopávky z doby římské.

Apolonia v Albánii

Přespávali jsme různě: v kempech nebo jen tak v přírodě pod stany. Jednou jsme přespali v olivovém háji, kde jsme si připadali jako v Getsemanské zahradě. Ve městě Gjirokastra jsme našli pohostinné ubytování u paní Jenovéfy, která sice kromě slov ,,no problem“ neuměla vůbec anglicky, ale s vlídností nás přijala pod svoji střechu. Chtěli jsme poznat také místní kuchyni, a proto jsme ochutnali pečené ryby, byrek (lístkové těsto se sýrem), shapkat (pečivo s kopřivami) nebo raki (místní slivovici).

Albánská riviéra

Do Řecka jsme dorazili v sobotu. Největší zážitek máme z návštěvy skalních klášterů v Meteoře. Tyto stavby v nás vzbuzovaly bázeň i obdiv a prohlídka dvou z nich, kláštera Proměnění a Varlaamu, tento dojem ještě umocnila.

Meteora kláštery

Nedělní odpoledne jsme strávili v Soluni a tady jsme se také konečně setkali s naší kamarádkou Jaruškou, která se připojila k naší výpravě. Nezapomenutelné bylo koupání v moři na poloostrově Chalkidiki, prohlídka vězení sv. Pavla ve Filipech nebo obnovování křestních slibů při ponořování se do řeky, ve které byla pokřtěna první evropanka, svatá Lydie.

V Soluni

Zažili jsme nejen krásnou dovolenou, ale i duchovní pouť. Poznali jsme srdečné lidi a divokou přírodu, máme spoustu nezapomenutelných zážitků. I když byla naše cesta často nebezpečná, s Boží pomocí se nám nic nestalo a všichni jsme se šťastně vrátili domů. A proto díky Bohu za ochranu a otci Milanovi za pevné nervy a odvahu vydat se s námi na takovou cestu!

Tereza Paterová

Filipy

Chrám sv. Sávy v Bělehradě