Výsledek tříkrálové sbírky 2022

Slavkov 206.388 Kč, Němčany 33.808 Kč, Hodějice 39.470 Kč, Heršpice 32.129 Kč. Biskup Vojtěch a Charita všem koledníkům a dárcům děkují!

Poděkování biskupa Vojtěcha

Milé sestry, milí bratři, milé děti,

také letošní ročník Tříkrálové sbírky je kvůli pandemii koronaviru jiný než ty předchozí. Ale je opět jiný jen tím vnějším. Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla za to, že se nezměnilo to vnitřní: ochota pomoci těm nejpotřebnějším lidem. To považuji za nejdůležitější.

Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě i průběhu celé akce. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 17,5 milionu korun a podpořili tak služby a projekty Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na stránkách .

Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.

Váš biskup + Vojtěch

Výtěžek TKS Slavkov u Brna po letech:

2001: 39 121

2002: 53 664

2003: 59 792

2004: 65 101

2005: 84 865

2006: 77 929

2007: 87 219

2008: 79 266

2009: 96 233

2010: 105 699

2011: 82 904

2012: 97 654

2013: 100 082

2014: 113 626

2015: 121 640

2016: 131 669

2017: 138 339

2018: 151 791

2019: 163 249

2020: 188 043

2021: 95 103

2022: 206 388