Výsledky voleb do farní rady ve Slavkově

Pokud jste zvědaví na výsledky voleb, můžete se podívat na první polovinu členů. Druhou část farní rady, ve které budou také nové tváře, představím o Vánocích. Děkuji za účast ve volbách, o. Milan

Zápis ze sčítání volebních lístků do EFR a PRF ve Slavkově 2012

Funkční období Farní rady v Němčanech, Hodějicích a Heršpicích prodlužuje farář na další dva roky, tedy do 21. října 2014.

Do farní rady ve Slavkově (pastorační a ekonomické) proběhly nové volby v období od neděle 2. prosince do neděle 16. prosince do 19,00 hodin.

Volební komise, jmenovaná 16. 12. 2012 při ohláškách na večerní mši se sešla na faře v pondělí 17. 12. 2012 v 15,00 hodin ve složení:

P. Milan Vavro, farář

Lenka Klinkovská

Zdeněk Kábrt

Milan Hrazdílek

Volební urna byla prohlédnuta, papírový obal a razítka byly neporušeny.

Počet hlasovacích lístků: 128

Počet platných hlasů: 574

Počet neplatných hlasů: 21

U některých shodných příjmení a jmen nebylo jasné, zda se jedná o ml. nebo st. Byla zapsána do seznamu podle skutečnosti.

Seznam všech volených jmen je v příloze.

Do slavkovské farní rady bylo zvoleno prvních 7 farníků s největším počtem hlasů. Do farní rady volí kromě stálých členů (kněží a pastorační asistenti) farnost 50% členů, farář jmenuje 50% členů.

1. Mlčoch Zdeněk           52

2. Hlaváček Pavel           38

3. Hrabovská Jitka          28

4. Palečková Ludmila      24

5. Šujanová Marie           24

6. Červinka Roman         18

7. Doleček Karel              16


Nově zvoleným srdečně blahopřejeme.

Celkový seznam volených (bylo uvedeno 102 jmen) si můžete prohlédnout na nástěnce v kostele.

Rozdělení do obou rad proběhne na základě jednání se zvolenými farníky.

Kromě členů z funkce (kněží a pastorační asistenti) bude mít:

PRF 5 volených a 4 jmenovaní farářem

ERF 2 volení a 2 jmenovaní farářem.

Složení farní rady včetně jmenovaných členů bude oznámeno o Vánocích.

Volební období nové farní rady budou 3 roky.

Ve Slavkově u Brna dne 17. prosince 2012

Následují podpisy:

P. Milan Vavro, farář

Lenka Klinkovská

Zdeněk Kábrt

Milan Hrazdílek