Vytrvejme v běhu

Ve slavkovské farnosti vznikla adventní běžecká výzva nazvaná „Vytrvejme v běhu“ spojená s dobročinnou sbírkou pro Dětský domov Lila pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny v Otnicích.

„Proto i my….odhoďme všecku přítěž i hřích…a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“ /Žid 12, 1-2/.

Video Rozhovor LILA

Video P.Stanislav Pacner vytrvá v běhu

Facebook „Vytrvejme v běhu“

Jsme ženy v běhu, milujeme své děti a běh. Pravidelně se scházíme a společně vybíháme. Napadlo nás v tomto předvánočním čase propojit lásku k pohybu s lidskostí, laskavostí a možností pomoci potřebným.

Myšlenou celé akce je běhat či jinak sportovat po celou dobu Adventu, pokud možno denně a tuto aktivitu podpořit finančním příspěvkem. Symbolem Adventní výzvy je TRIČKO s logem sbírky/výzvy.

Veškerý výtěžek bude věnován Dětskému domovu Lila.

http://www.lila.cz/

Jak výzva funguje? Denně vyběhneme do ulic (polí, lesů…), pobudeme sami v sobě a ponoříme se do atmosféry Adventu a blížících se Vánoc. V tichu či s vánoční hudbou v uších, ve společnosti nebo každý sám, pomalu nebo rychle. Cílem není se zničit, ale užít si to, překonat sám sebe a hlavně VYTRVAT.

Skvělý pocit ze sportu navíc znásobíme dobrým skutkem.

V tomto adventním čase Vás chceme vyzvat – VYTRVEJME společně V BĚHU!

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete nebo nechcete sportovat, ale rádi byste pomohli, přispět a obléct si tričko můžete i bez jakékoli účasti na adventní výzvě.

Trička s logem výzvy jsou k mání ve farní knihovně nebo na internetu, doporučený příspěvek je 330Kč.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte

Blanku Palečkovou, Michaelu Filipovou

na mailu vytrvejmevbehu@seznam.cz