Vzniká nový liturgický prostor

Práce jsou teprve v začátku, bude dokončen ambon a svatostánek, sedadla pro kněze a ministranty a další detaily. Oltář bude instalován do presbytáře až před svěcením kostela. Vitráže jsou první věc, která byla zabudována.
Prohlédněte si další fotografie.