XIV. pěší pouť do Žarošic

XIV. PĚŠÍ FARNÍ POUŤ K P. MARII DO ŽAROŠIC

v úterý 8. května 2018 ve fotogalerii