Z dění ve farnosti

Fotografie dokumentují několik akcí, o kterých možná ani nevíte...

Pouť na Lutrštéku

Lutršték 15.9.2007

Mši svatou v sobotu 15.9.2007 sloužil P. Jindřich Kotvrda z Brna – Komína, rodák slavkovský

Lutršték 2007

Poutní mše svaté v neděli 16.9.2007 sloužil novoříšský opat Marián Rudolf Kosík, OPraem.

průvod se starobylou sochou P.Marie

Průvod se starobylou sochou P.Marie.

socha Panny Marie

Fara Nížkovice

fara Nížkovice

fara Nížkovice

fara Nížkovice

Fara v Nížkovicích je téměř opravena, chybí ještě dokončit mnoho detailů, ale dvě výpravy se již uskutečnily – schola děvčat z Heršpic a ministranti ze Slavkova.

fara Nížkovice

Terénní úpravy dvora.

fara Nížkovice  

Zážitková katecheze 2. ročníku

katecheze 2. třídy

V náboženství 2. třídy probíhá zážitková katecheze k přijetí svátostí. Vede ji sestra Josefa, která má pro tuto službu schopnosti a dva roky se této nové metodě věnovala. Do přípravy jsou zapojeni i rodiče. Foto z říjnového setkání o svátosti křtu.

druháčci s rodiči

Opravy kostela

podlaha na kůru

Nový nátěr původní podlahy na kůru.

schodiště k hodinám

Schodiště k hodinám je vymalované, opatřené novými okny a zábradlím, nyní již také svítidly.

schody ve věži

U zvonů jsou nové schody a žebříky vedoucí až pod střechu s křížem.

protipožární dveře

Každé schodiště na půdu a na věž je zakončeno bezpečnostními protipožárními dveřmi.

Misijní neděle 21.10.2007

misijní neděle Slavkov

Obětní průvod byl symbolický s prosbami za misie.

Misijní nástěnka

Před oltářem je misijní nástěnka s potřebami v chudých zemích.

Úklid kostela

úklid kostela

Patří mezi skryté služby v kostele, které jsou důležité, ale nedoceněné.

úklid kostela

Děkujeme ženám, které pravidelně obětavě uklízíte náš kostel.

úklid kostela

Volby do farních rad

volební komise

Volební komise sčítá hlasy na volebních lístcích.

Rekolekce ve Slavkově

rekolekce

Měsíčně se setkávají kněží našeho děkanství na rekolekci, která začíná mší svatou. Během roku se střídá ve farnostech děkanství.

P.Paleček

P. Jiří Paleček, farář z Drnovic, byl hlavním celebrantem a kazatelem.

Bonusy

kotrč kadeřavý

Tento krásný kotrč kadeřavý našla sestra Faustyna na houbách u Pozořic.

Létající farář

Na pouti v Němčanech jsem po 20 letech vyzkoušel kolotoč…