Z pastorační rady

V příloze je k dispozici zápis z pastorační rady farnosti ze 17.1.2007 týkající se hlavně plánu akcí na I. pololetí.

Zápis z pastorační rady farnosti

PRF 19 – dne 17. 01. 2007 v 19.00 na faře

Přítomni: M. Červinková, M. Šujanová, M. Lstibůrek, J. Paleček, S. Patera, H. Novák, R. Kyselková,  s. Gregorie, P. Mareček.

Omluveni (pro nemoc): A. Kotvrdová, L. Nosková, M. Vavro.

 

  1. Informace o II. děkanském plese 10.2. v Nesovicích: výzva k povzbuzení farníků, aby se ho zúčastnili.
  2. Termíny obnov: pestrá nabídka pro všechny; využít příležitosti.
  3. Karneval pro děti: 18.2.

·                 mládež: příprava programu;

·                 rodiče dětí: zajištění věcí do tomboly a příprava občerstvení (buchty…)

  1. Kurz spolupracovníků 3.3. – téma kostel, nejen pro kostelníky: povzbudit k účasti všechny ty, kteří aktivně pracují ve farnosti.
  2. Křížové cesty v postní době: jako dříve – v pátek večer a v neděli v 17.00 (různé skupiny: muži, ženy, děti, mládež, senioři).
  3. Pouť do katedrály děkanátu: plánovaná na neděli 6.5. (v 11.00 hodin mše sv. s biskupem – návrh kněží děkanství) – pochybnosti u některých, zda je to vhodný den. Nebyla by lepší sobota?
  4. Pouť do Žarošic 8.5.: většina členů rady doporučuje pouť uskutečnit: ať se z toho stane tradice!
  5. Informace o dalších plánovaných akcích:

·                 20.5. hody ve Slavkově;

·                 25.5. pouť večer na Urbánek;

·                 26.5. svatodušní vigilie;

·                 3.6. první svaté přijímání ve Slavkově  (vše uskutečnit v navržených termínech)

  1. V neděli 10. června Slavnost Božího Těla: návrh: mše svaté dopoledne na vesnicích; odpoledne adorace s požehnáním a farní den (představení všech skupinek dětí a mládeže: zpěv, scénky atd.; někoho pozvat?)

Ve Slavkově u Brna dne 17. ledna 2007

Zapsal: P. Mareček