Zádušní mše sv. za oběti bitvy u Slavkova

Zádušní mše sv. za oběti bitvy u Slavkova bude ve čtvrtek v 18,00 ve farním kostele. Na zámku následuje v 19,00 koncert, na který je zvána široká veřejnost.

Vystoupí barytonista Martino Hammerle Bortolotti za doprovodu kvinteta Moravské filharmonie Olomouc. Vstup je zdarma.

Sobota 2.12. – otevřený kostel

Další zádušní mše svatá za padlé bude také v sobotu ve 13,00, předtím od 12,30 růženec první soboty. Ranní mše svatá nebude.

Vánoční prodej křesťanské literatury, mešního vína a dárkových předmětů bude v sobotu od 9.00 do 21.00 h v otevřeném kostele a v neděli po ranní a večerní mši.