Zájezd k trapistkám

Fotografie ze zájezdu do Poličan.

První den jsme navštívili premonstrátský klášter v Želivi, kde jsme měli mši svatou, prohlídku kláštera a návštěvu klášterního pivovaru s ochutnávkou klášterního piva.
Odpoledne jsme přijeli do kláštera trapistek u Poličan (okres Benešov), kde jsme se setkali s naší rodačkou, sestrou Miriam. Součástí byl rozhovor s ní a také návštěva několika denních modliteb v klášterním kostele.
Nejčasnější modlitba je vigilie, začíná ve 4,00 a trvá hodinu. Sestry se schází ještě v 7,15 na mši, další modlitby jsou v 9,00, 12,00, 15,00, 17,00 a 19,00 hodin.

Foto a informace o klášteře Naší Paní Nad Vltavou.
Ukázka videa z života v klášteře ve Vitorchianu, odkud přišly sestry zakladatelky do naší vlasti.

Postřehy z pouti:

Poutní zájezd se mě i Patričce velmi líbil. Shlédli jsme velmi zajímavá místa na Želivi a dále pak v Poličanech, kde nám sestry Trapistky daly přiměřeně nahlédnout do kláštera i do svého života v komunitě. Také jsme ochutnali zdejší kuchyň a jejich výrobky. Během zpívaných modliteb náš duch pookřál a toužil setrvat v požehnaném klidu. Kdo obešel klášter, mohl se přesvědčit, o vhodném a citlivém umístění v okolní krajině….. 

Je vidět, že vše je dílo Boží!

Jsem šťastná, že jsem navštívila sestru Miriam a viděla další spokojené sestry Trapistky.

Děkuji a s pozdravem Petra a Patrička Pavlíkovi.

Chvíle strávené u trapistek byly pro nás obohacením; obohacením na naší cestě k Pánu Bohu, kdy víme, že nás na této cestě provází modlitby sester. Sestřičky nám nejednou svojí modlitbou pomohly v nelehkých životních situacích. Kéž Matka Boží vyprosí u svého Syna, aby naše kláštery netrpěly nedostatkem a mohly tak plnit své poslání.

Moc děkujeme za tuto pouť. Krásné místo, spojení práce a modlitby, úžasné zpěvy.

V Želivi jsem obdivovala svědectví o.Víta Tajovského. V klášteře Trapistek se mi líbila atmosféra modlitby a ticha, stejně jako nádherně zpívané žalmy sester. Ze závěrečného setkání s Miriam jsem si odnesla její slovo na cestu: “ Všechno ať směřuje na Ježíše, který je živý“.

Byly jsme moc rády, že jste nás přijali mezi sebe a vzali nás s Vašimi slavkovskými farníky na „Pouť do Želivi a Poličan“. V Želivi se nám líbil hlavně kostelík sv. Petra a Pavla, který jsme ještě nikdy před tím neviděly. V Poličanech bylo moc fajn, že jsme v klášteře mohly přenocovat a prožít tam pěkné a klidné chvíle naplněné modlitbou a také setkáním se sestrou Gabrielou.