Zájezd k trapistkám

Miriam Kotvrdová ze Slavkova žije řeholním životem v trapistickém klášteře Naší Paní nad Vltavou. Naše farnost se vydala na dvoudenní zájezd zakusit jeden den modliteb se sestrami. DOPLNĚNO POSTŘEHY ÚČASTNÍKŮ.

Fotografie ze zájezdu do Poličan.

První den jsme navštívili premonstrátský klášter v Želivi, kde jsme měli mši svatou, prohlídku kláštera a návštěvu klášterního pivovaru s ochutnávkou klášterního piva.
Odpoledne jsme přijeli do kláštera trapistek u Poličan (okres Benešov), kde jsme se setkali s naší rodačkou, sestrou Miriam. Součástí byl rozhovor s ní a také návštěva několika denních modliteb v klášterním kostele.
Nejčasnější modlitba je vigilie, začíná ve 4,00 a trvá hodinu. Sestry se schází ještě v 7,15 na mši, další modlitby jsou v 9,00, 12,00, 15,00, 17,00 a 19,00 hodin.

Foto a informace o klášteře Naší Paní Nad Vltavou.
Ukázka videa z života v klášteře ve Vitorchianu, odkud přišly sestry zakladatelky do naší vlasti.

Postřehy z pouti:

Poutní zájezd se mě i Patričce velmi líbil. Shlédli jsme velmi zajímavá místa na Želivi a dále pak v Poličanech, kde nám sestry Trapistky daly přiměřeně nahlédnout do kláštera i do svého života v komunitě. Také jsme ochutnali zdejší kuchyň a jejich výrobky. Během zpívaných modliteb náš duch pookřál a toužil setrvat v požehnaném klidu. Kdo obešel klášter, mohl se přesvědčit, o vhodném a citlivém umístění v okolní krajině….. 

Je vidět, že vše je dílo Boží!

Jsem šťastná, že jsem navštívila sestru Miriam a viděla další spokojené sestry Trapistky.

Děkuji a s pozdravem Petra a Patrička Pavlíkovi.

Chvíle strávené u trapistek byly pro nás obohacením; obohacením na naší cestě k Pánu Bohu, kdy víme, že nás na této cestě provází modlitby sester. Sestřičky nám nejednou svojí modlitbou pomohly v nelehkých životních situacích. Kéž Matka Boží vyprosí u svého Syna, aby naše kláštery netrpěly nedostatkem a mohly tak plnit své poslání.

Moc děkujeme za tuto pouť. Krásné místo, spojení práce a modlitby, úžasné zpěvy.

V Želivi jsem obdivovala svědectví o.Víta Tajovského. V klášteře Trapistek se mi líbila atmosféra modlitby a ticha, stejně jako nádherně zpívané žalmy sester. Ze závěrečného setkání s Miriam jsem si odnesla její slovo na cestu: “ Všechno ať směřuje na Ježíše, který je živý“.

Byly jsme moc rády, že jste nás přijali mezi sebe a vzali nás s Vašimi slavkovskými farníky na „Pouť do Želivi a Poličan“. V Želivi se nám líbil hlavně kostelík sv. Petra a Pavla, který jsme ještě nikdy před tím neviděly. V Poličanech bylo moc fajn, že jsme v klášteře mohly přenocovat a prožít tam pěkné a klidné chvíle naplněné modlitbou a také setkáním se sestrou Gabrielou.