Základní informace o životě farnosti v této době

Milí farníci, nabízíme vám podněty k prožití nedělní bohoslužby a další informace o životě farnosti.

Nedělní bohoslužba – nemůžeme se sice zúčastnit v kostele, ale přesto jsme zváni, abychom neděli prožili jako křesťané dvěmi možnostmi:

Velikonoce v rodině – videoseriál o tom, jak nás prvky bohoslužby v kostele mohou inspirovat při prožití Velikonoc v domácnosti.

Prožití vlastní domácí bohoslužby – vyžaduje naši aktivní přítomnost, mnohdy více, než sledováním v televizi. Proto je důležité se shromáždit u stolu k rodinné bohoslužbě (zpěv písně, čtení nedělních textů, vlastní přímluvy, modlitba Otče náš, duchovní svaté přijímání z kancionálu).

      –     manuál Bohoslužba v rodině pro dospělé

      –     manuál Bohoslužby 5. neděle postní s příslušnými texty

      –     manuál Bohoslužba v rodině s dětmi

      –     texty nedělní mše svaté: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie

      –     menší děti mohou vymalovat obrázek k nedělnímu evangeliu
     
      –     video – jak na to: Liturgie v rodině s malými dětmi

Sledování bohoslužby ve sdělovacích prostředcích (web on-line: https://www.mseonline.cz) buďme pěkně oblečení, buďme pozorní, nekonejme při tom žádné práce, můžeme zpívat z kancionálu – jako bychom byli na mši svaté v kostele

Duchovní svaté přijímání modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista v Eucharistii – krátké video

Večerní společná modlitba každý den ve 20 hodin za celý svět za odvrácení pandemie (můžeme se pomodlit např. Otče náš a Zdrávas Maria, nebo korunku k Božímu milosrdenství, růženec nebo desátek). Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

Kostel ve Slavkově je otevřen k osobní modlitbě každý den 9,00 – 19,00. Změna: otevření jen v zadní části kostela po kropenky – vstup do lavic nebude možný z hygienických důvodů.

Jak budeme prožívat Velikonoce? Na tuto otázku dostaneme brzy odpověď, otec biskup oznámil nám kněžím, že biskupská konference vypracovává pokyny.

Svátosné požehnání farnosti – kněží projedou Slavkovem a obcemi v neděli mezi 19,00 – 20,00 hodinou, v čase, kdy bývala v kostele adorace, a požehnají v ulicích a vašim příbytkům.

Svátost smíření můžete přijmout Změna: v případě nutné potřeby na telefonické požádání v kostele ve Slavkově v otevřené zpovědnici s izolovanou mřížkou. Čas zpovědi si dohodnete s námi kněžími (v sobotu 21. 3. platí zpovídání ještě v čase 18,00 – 19,00).

     Články o svátosti smíření:

     Jak je to nyní se svátostí smíření?

     Liturgie.cz: Zpověď po telefonu?

Pokud potřebujete roušku, před kostelem ve Slavkově je ROUŠKOVNÍK – nástěnka, kde si můžete vzít roušku. Je zdarma, výrobce prosí o modlitbu.

Náměty k duchovnímu prožití dne v rodině:

–     začněme den společnou modlitbou

–     modleme se před jídlem

–     pomodleme se v pátek křížovou cestu

–     modleme se ve 20 hodin

–     čtěme dětem – příběhy z Bible, Obrázková Bible

Každý den slouží kněží o. Milan a o. Stanislav mši svatou soukromě za Boží ochranu a odvrácení pandemie, za nemocné, zdravotníky a na úmysly, které jsou zapsány v kalendářích našich kostelů (viz ohlášky na webu).

Pozdrav všem, kteří nejsou spojení internetem – prosíme, vyřiďte naše pozdravy zvláště starším věřícím ve vašich rodinách, na které nemáme spojení.

Milí farníci, celý svět i my sami potřebujeme naši vzájemnou modlitbu. I když jsme od sebe svým způsobem vzdálení, jsme vám blízko svou modlitbou a při mši svaté. Pokud budete něco potřebovat, můžete nám zavolat na mobil

(o. Milan Vavro 604 280 160, o. Stanislav Pacner 737 509 507).

Vaši kněží o. Milan a o. Stanislav

Odkazy:

Fortna „U ambonu“ – slovo na každý den

Ke slavení neděle jako den Páně:

https://www.pastorace.cz/clanky/slaveni-nedele-neni-pouze-bohosluzba

Aleš Opatrný: křesťan a koronavirus:

https://www.vira.cz/texty/clanky/koronavirus-epidemie-a-krestan