Zápis z Farní rady Němčany

Farní rada se setkala 2. dubna 2014 a projednala plán poutí a oprav a rozpočet na rok 2014.

Přítomni: P. M. Vavro, O. Svoboda, J. Formánek, F. Pavézka, M. Jindřich, M. Hromková, B. Svobodová.

1.     Kontrola zápisu 07/2013

2.     Přehled financování 2013, dluh je k 1. 3. 2014 splacený.

3.     Rozpočet na „Kostel Panny Marie Bolestné – obnova střechy“ pro rok 2014:

o     V roce 2014 stála oprava 225 000 Kč. Zůstávají práce za 580 000 Kč.

o     Letos přislíbeny dotace ve výši 422 000 Kč: (Havarijní program MK ČR 200 tis., JMK 142 tis., Obec 60 tis., farnost 20 tis.)

4.     Varhany a lavice na Lutrštéku jsou napadeny červotočem, likvidace firmou plynováním proběhne v květnu (zajistí O. Svoboda).

5.     Ve vodní kapli je třeba repasovat kovové dveře, zvláště rám zárubní a nový zámek (zámečníky předjedná M. Hromková).

6.     Než se zpracuje projekt na novou studánku (dle M. Husáka), je třeba vytýčit pozemek před vodní kaplí a zjistit majitele dotčených pozemků (TA Galata).

7.     Plán restaurovat sochu P. Marie z r. 1600 z Lutrštéku – nechat zpracovat letos restaurátorský záměr a příští rok požádat o dotaci z MK na movité památky (TA Galata).

8.     FR se shodla na potřebě vyrobit nový nábytek do sákristie na Lutrštéku (M. Jindřich dodá návrh a cenu).

9.      Lavice na Lutrštéku je třeba usadit do vodících lišt (M. Jindřich).

10.     FR Němčany schvaluje rozpočet – plán 2014 – výdaje z vlastních sbírek:

o     oprava střechy Lutrštéku           20 000 Kč – podíl farnosti k dotacím MK a JMK

o     plynování Lutrštéku proti červotoči      20 000 Kč

o     repase dveří – vodní kaple Lutršték     10 000 Kč

o     projekt studánky na Lutrštéku       5 000 Kč

o     restaurátorský záměr sochy P. Marie 5 000 Kč

o     nový nábytek sákristie Lutrštéku (podle návrhu)

o     oprava lavic na Lutrštéku (podle návrhu)

o     společné výdaje farnosti           20 000 Kč

o     odeslané sbírky                20 000 Kč

o     režie, el.en., plyn                35 000 Kč

     celkem plánované výdaje          135 000 Kč

11.     Obnova fasády bude provedena podle dotací nebo svépomocí po dokončení střechy.

12.     Opravit schod do sakristie (odsekání + položení pískovcové desky (o. Milan u p. Miroše).

13.     Dveře do kostela sv. Antonína – jsou vyrobeny a osazeny (M. Jindřich).

14.     Oprava 2 ks andělů na oltáři – zjistit restaurátora.

15.     Pohledová pohoda na Lutršték narušena borovým lesíkem, zjistit majitele a vyzvat k vykácení, spolupráce se starostou.

16.     Při opravě střechy vyklidit nepořádek za oltářem, u kůru a v sakristii.

17.     Na pouť na Lutršték 21. 9. 2014 je pozvaný P. Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou. Je třeba zajistit zpovědníka na celý den. Hudba v 10.30 h – kapela Hrazdílek.

18.     Malá pouť bude v pondělí 15. 9. v 18.00, od 17.00 zpověď.

19.     Zpovídání v kostele – bylo by dobré s cizím zpovědníkem (Vánoce, půst, Velikonoce, Sv. Duch, před poutí, dušičky).

20.     Po FR: zvážit pořádání modlitby u pomníku padlých z 1. světové války.

Zapsal M. Vavro