Zápis z pastorační rady

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov ze dne 5. května 2014.

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

PRF 56 – dne 5. května 2014 v 19:00 – 21:15 hodin na faře

Přítomní: o. Milan, o. Petr, s. Gregorie, P. Hlaváček, R. Červinka, L. Palečková, M. Charvatová, K. Doleček, J. Hrabovská, M. Šujanová, Melicharová

Omluvení: P. Kočica

Projednávané body:

1.     SIS  4.10.  téma: výročí zahájení I. sv. války

–  SIS jedná o účasti kardinála Vlka

– pan Maleček bude od července psát ve zpravodaji – pamětníci války

– farnost zajistí přepis z farní kroniky – válečné události

2.     Generální úklid – 24.5.2014 – začátek v 8:00

– občerstvení pro brigádníky – pití, rohlík,… – zajistí L. Palečková

– umytí podlah – od 14:00

– návrh: horolezec navrtá skoby do zdi pro jištění horolezců při úklidu na římsách a u oken

3.     Večer chval 24.5.2014 v 19:30 klášter

4.     Pouť na Urbánku 25.5.2014 – 17:00 – Cesta světla, 18:00 – Mše svatá – někdo z novokněží , po mši táborák – zajistit dřevo a opékače, buřty si vezme každý sám

5.     Hodová mše 1.6.2014 – slouží P. Chocholáč

6.     Svatodušní novéna

– pátek 30.5. 2014 – hned po mši

– sobota – po ranní mši

– neděle – 19.00 – 20.00 při eucharistické adoraci

– pondělí – 20:00 v kapli, vede společenství Modlitby matek

– úterý – po dětské mši

– středa – 20:00 v kapli, vede společenství dospělých (K. Doleček)

– čtvrtek – 20:00 v kapli, vede společenství manželů (L. Palečková)

– pátek – po mši svaté

– setkání obnovy CHO – sobota 31.5 fara 17.00 – 19.00, 19.00 vigilie v kostele, agape po vigilii

(oznámit do Otnic, Šlapanic, Jiříkovic, do Bojanovic a do společenství)

7.     Kněžské svěcení L. Banďoucha – 14.6.2014

– zajistit kofolu a pivo – P. Hlaváček (pro svěcení i farní den)

– nachystat stoly a židle – ráno kolem cca 8:00

– ozvučení zahrady u sester

8.     Farní den – 15.6.2014

– Hlavní šéf: Magdaléna Melicharová

– Program: školka KMŠ, Soutěž pomazánek, Hod bečkou, Soutěže pro děti, Vystoupení M. Jindřich, Jarmark na draka, Kvíz, Vystoupení Ministranti, spolča ?

– Večerní mše posunutá na 19:00 (1. červen – 31. srpen – ohlásit to na biskupství)

9.     Přednáška pro rodiny – 9.11.2014 – manželé „Imlaufovi“ – sobota odpoledne (15:00) o manželství, neděle odpoledne (15:00) – o výchově ??? L. Palečková zjistí nabídku témat.

Příští setkání: 8. 9. 2014 – 19:00 fara

Zapsal: Pavel Hlaváček