Zápis z pastorační rady farnosti

Projednané body v zápisu.

PRF 91 – dne 19. září 2022 v 19:00 – 21:15

Přítomni:

o. Milan Vavro, o. Stanislav Pacner, s. Gregorie, Věra Dostálová, Lukáš Fries, Jitka Hrabovská, Pavlína Kloudová, Kristýna Hrabovská, Jana Lstibůrková, Miroslav Lstibůrek, Petr Šujan.

Omluveni: Blanka Svobodová, Jiří Paleček.

1. Mládež SŠ: společenství s programem, první část duchovní program s knězem, druhá část hry 1x za 14 dní zajistí mládež (Kristýna Hrabovská)

2. Biřmování: v sobotu 19. listopadu dopolední obnova s P. Benešem, ve 12:00 oběd, od 13:00 svátost smíření pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny. Neděle 20. listopadu v 9:00 biřmování s biskupem Vojtěchem, potom malý raut a setkání biřmovanců s biskupem, ve 12:30 oběd biskupa a kněží z děkanství.

3. Kurz zpětné vazby: 3. prosince a 7. ledna pro naše farníky, hlavně mládež

4. Mše svatá pro děti: roční plakát putujeme společně – pergamen, na který se budou lepit vystřižené květiny, děti přinesou v obětním průvodu, na ně napsat díky a prosby.

5. Organizace služeb při dětské mši svaté: použít jednodušší písně pro děti a vytisknout na list. Zapojení dětí (čtení, zpěv, přímluvy) určí katecheté v náboženství podle tříd.

6. Nové webové stránky: dokončují se, bude nový obsah, připojení tabulky google pro liturgii (varhaníci, lektoři, akolyté, kostelníci), určit na která políčka budou mít právo vstupu, jak se po přihlášení zapisovat, přidat varhanické služby na první soboty a nedělní hodějickou mši.

7. Zprávy z farnosti: dávat na farní web a Facebook, případně odkaz na Instagram.

8. Vytápění fary: sepsání termínů aktivit na faře pro stanovení řádu vytápění místností, je třeba šetřit energie (zhasínání světel a vypínání topení pokud nejsou aktivity).

9. Farní kavárna: schůzka 2. října v 10:00, přihlášené skupiny (Tomáškovi + Kloudovi + Pecháčkovi, Červinkovi, Jankovi, starší mládež), není třeba péct buchtu a připravovat jednohubky, nákup nového kávovaru (určit kdo jej bude udržovat a kde bude uschovaný), oslovit, kdo pořídí seznam nákupu a kdo nakoupí potraviny a nápoje.

10. Úklid fary: pastorační část – rozepsat skupiny (ministranti, mladší a starší spolčo, biřmovaní, modlitební skupina, modlitby otců a matek. Úklid na faře (chodby, toalety a kancelář) – oznámit v kostele a poprosit, připravit rozpis sobot.

11. Ministrantská klubovna: v podkroví bude upravená část, bude využita jako sklad táborových věcí, určit kdo je za klubovnu zodpovědný, přidělení klíče, dávat pozor na zhasínání, regulaci topení a nesmí se rozdělávat oheň. Ministranti mají schůzky v pátek, duchovní vedení, přidělení služeb.

12. Fara Nížkovice: po opravě se připravuje prodloužení smlouvy o nájmu farností Slavkov, pro naše farníky sleva 70% při duchovní obnově, 50% při aktivitě.

13. Průvodce kostelem v cizím jazyku: připravit vytištěné do kostela a dát na web.

14. Výročí 700. let od první zmínky o kostele svatého Jakuba: vyhlásit rok kostela svatého Jakuba od 9. listopadu 2022 do 9. listopadu 2023.

15. Propagace blahořečení P. Václava Drboly, našeho bývalého kaplana: instalace panelu.

16. Závěr synody za farnost: pokračovat ve společenstvích.

Příští pastorační rada: 7. listopadu v 19.00 na faře.

Zapsal: o. Milan Vavro