Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

PRF 54 – dne 13. ledna 2014 v 19:00 – 21:30 hodin na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, s. Gregorie, R. Červinka, P. Hlaváček, J. Hrabovská, M. Melicharová, L. Palečková, M. Šujanová, K. Doleček, M. Charvatová, P. Kočica.

Program:

1.     Kavárna – M. Červinková zhodnotila zkušenost „farní kavárny“. Střídá se 7 obsluhujících skupinek, pokaždé přijde 50 lidí, většinou ti samí (schola, mládež, ministranti), ale každou neděli přijde jiná rodina. Babičky prý nechodí, že neslyší v hluku. Vydá se cca 70 nápojů, pečivo a buchty dodávají pořadatelé zdarma. Zhodnocení za rok? Jak pokračovat? Kavárna zabezpečí doplňování čajů, kávy, cukru, které používá i mládež.

2.     Pro schóličku nakoupit jednoduché nástroje, „hrkačky“, tamburínu, zabezpečí M. Červinková. V případě zakoupení zajistit, aby se o nástroje někdo staral (např. Jaruška Andrlová).

3.     Uspořádání benefičního koncertu dětí (v neděli 4. 5. od 15:00 hodin) – k financování draka pro školku.

4.     Ustanovit hospodáře pro mycí prostředky, mýdla, papírové ručníky atd. v pastoračním centru.

5.     Den na faře pro děti uspořádat s mládeží od čtvrtka večer 30. ledna do pátku 31. ledna.

6.     Farní tábor: od 18. července (pátek večer) do 28. července. Stavění tábora – poslední víkend v červnu. Možnost pokračování v táboře pro rodiny s dětmi (zájem zjistí Dolečkovi). Mládež může dělat vedoucí na Vysočině ve stejném termínu.

7.     Zjistit, kdy bude ministrantský tábor a oznámit rodičům.

8.     V rámci roku rodiny je návrh uspořádat Tábor rodin (v budově) – bude se snažit zajistit L. Palečková.

9.     Hody – farář navrhuje změnu mít hodovou mši sv. v sobotu v 10:30 hodin na pódiu na zámku (důvod – hody jsou v sobotu, není za celý rok mše mimo kostel). Letos to může být zkušební.

10.     Farní den – neděle 15. červen v zahradě školky školských sester.

11.     Jarní úklid kolem kostela – v dubnu před velikonocemi.

12.     Generální úklid kostela – před prvním sv. přijímáním (sobota 10. května).

13.     Setkání rodin 16. 3. a pak ještě v listopadu (pozvat hosta – Špilar, Prekopová, Eliáš).

14.     Věcné připomínky k doprovázení mše varhaníky (síla hraní, sjednocení nástupu varhan, počty slok na závěr atd.).

15.     Příští setkání farní rady bude v pondělí 10. března v 19.00 na faře.

Zapsal: P. Mareček