Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

PRF 55 – dne 10. března 2014 v 19:00 – 21:15 hodin na faře

Přítomní: o. Milan, o. Petr, P. Kočica, L. Palečková, M. Charvatová, K. Doleček, J. Hrabovská, M. Šujanová, Melicharová

Omluvení: s. Gregorie, P. Hlaváček, R. Červinka

Projednávané body:

1.     Schůzky farní rady: Máme nějakou vizi? Nějaký dlouhodobý cíl?

•     Více oslovit rodiny s malými dětmi, je jich hodně přistěhovaných.

•     Více se jako farnost otevřít okolí.

2.     Nutno ustanovit hospodáře pro mycí prostředky (nákup a doplňování).

3.     Námět z oběžníku z biskupství: uspořádání pietních bohoslužeb z výročí 100 let od začátku 1. světové války.

•     Pravděpodobně na začátku září.

•     O. Milan osloví starostu, zda je možné zapojit i obec.

4.     Námět k tisku Urbánku: vydávat Urbánek pouze 2x za rok, s kvalitnějším tiskem a více čb obrázky k článkům, PRF se zatím přiklání zachovat periodicky 4x do roka.

5.     Křížové cesty:

•     16.3. společenství rodin (paní Palečková).

•     23.3. zůstane v 17:15, i když bude od 16:00 promítán film Poslední vrchol v kině. Bude vést o. Petr, použije se křížová cesta z kancionálu.

•     30.3. mládež.

•     6.4. s dětmi ze školky, zapojí se i školní děti.

•     Květná neděle – křížová cesta na Urbánek s obrázky.

•     Křížová cesta městem – bude forma za instituce.

6.     Velikonoce:

•     Mytí nádob – s ministranty.

•     Muži na mytí nohou – zajistí K. Doleček (3 muži) a P. Kočica (3 muži). O. Milan zajistí dalších 6 mužů z vesnic. O. Milan připraví i lístek s pokyny.

•     Adorace na Zelený čtvrtek – bude na půl hodiny. Poradí se K. Doleček se společenstvím rodin.

•     Agapé pro hudebníky, ministranty, scholu na Bílou sobotu.

7.     Další představení v kině v budoucnu: filmy s náboženskou tematikou, animované pro děti.

8.     Další program:

•     5.4. 15:00 Výlet pro rodiny s malými dětmi.

•     10.5. Ministrantský den v semináři v Olomouci – pojedou tatínci s auty.

•     24.5. Generální úklid kostela – o. Milan vytiskne seznamy, kam se lidi budou moci zapsat.

•     29.5. Den na Petrově pro děti.

•     1.6. Hodová mše v neděli v kostele.

•     7. 6. 17:00 – 19:00 setkání účastníků charismatické obnovy z děkanství.

•     14. 6. Kněžské svěcení ve Slavkově (salesiáni).

•     Je potřeba to oznámit v ohláškách.

•     Na požadovaný program u sester se zeptá paní Palečková.

•     Výbava pro občerstvení bude připravena už pro farní den.

•     15. 6. Farní den.

•     9. 11. Přednáška pro rodiny.

Zapsal: P. Kočica