Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

Pokud máte k projednávaným bodům nějaké připomínky a náměty, můžete je napsat do diskuze. o. Milan

PRF 35 – dne 15. listopadu 2010 na faře

Přítomni: o. Milan Vavro, o. Petr Mareček, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, M. Červinková, J. Hrabovská, P. Hlaváček, L. Nosková, J. Tesák.

Omluveni: M. Šaněk, J. Paleček, Z. Schneiderová.

1.     Úvodní modlitba za zemřelé kněze o. Antonína Němčanského a o. Stanislava Krátkého.

2.     Program farnosti 2011 – zjistit program Města a HM na rok 2011 a podle toho určit naše akce. Návrh: Noc kostelů 27. května, využít slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje, návrhy Lenky: zimní radovánky pro všechny, klub dětí v sobotu nebo misijní klubko, den schol.

3.     Slavení CM jubilea – objet kaple a místa po stopách CM, hora sv. Klimenta.

4.     Živý Betlém letos bude 25.12. o Narození Páně, začne průvodem v 15.00 od dolní části náměstí, program u chýše před radnicí na schodech, rodiny s malým dítětem, živá zvířata, ozvučení, kapela. Pověřit organizací mladé rodiny včetně jejich babiček. Oslovit D. Kudlu, J. Marka, L. Svobodu. Scénáře má k dispozici pí. Nosková.

5.     Prohlídka hodin 31.12. i dopoledne, poslední léta byl velký zájem (10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00).

6.     Napoleonské dny – v sobotu 4. 12. otevřít kostel, pustit hudbu, dát texty na nástěnky, prodávat tiskoviny.

7.     Jarní úklid včetně vysávání soch kostela. Je třeba se zeptat, kdy bude volná plošina (klempíř Hošek Křenovice). Zajistit měsíční úklid kůru a schodiště.

8.     Vigilie za počatý lidský život na přání Sv. otce – nešpory s eucharistickou adorací v sobotu 27. 11. v 18.00 h.

9.     Diskotéka mládeže v pátek 26.11. od 20.00 (církevní sv. Silvestr).

10.     Byl přijat návrh jednou měsíčně mít dětskou mši s křesťanskou třídou v sále DSR. Časově dříve (17,00 nebo 17,30) je nevýhodné, děti by se nedostaly po kroužcích domů, někteří by nestihli mši, vnesla by se nepravidelnost.

11.     Roráty pro děti a mládež navrženy v sobotu ráno v 7,30 (4x v adventu). Děti by si přinesly lucerničku pod kůr, v 7,30 h průvod kostelem. Zdůraznit, že je to něco jiného, než jsme zvyklí při dětské mši, je schválně ráno, v očekávání narození P. Ježíše. Změna – s rodiči se dohodlo o konání rorátů v úterý v 6,45 h. Více v ohláškách.

12.     Tábor povede o. Milan, požaduje biblické téma. Děti mají kolem sebe mnoho podnětů a témat v televizi a pod., tak ať se na táboře věnujeme duchovnímu tématu, samozřejmě etapovky by zůstaly, bylo by do nich vloženo biblické poučení.

13.     Mnozí rodiče, kteří nechali pokřtít děti, nechodí do kostela, ani nepřihlásí děti do náboženství. Farář dává návrh uspořádat setkání např. jednou za rok pro všechny, kteří byli pokřtění, nedělní odpoledne se společnou modlitbou, slovem k rodičům a nějakým programem pro rodiče a děti. Je třeba informovat je již při křtu, že budou katecheze pokračovat. Další návrh – katecheze mohou pokračovat pravidelně, jak často – měsíčně? Mohly by se zapojit rodiče těchto dětí, kteří chodí do kostela.

14.     Adorace v neděli v kostele – na způsob „tiché adorace“ s písní a B. slovem s chvílemi ticha. Střídání vedoucích adorace je možné podle zájmu.

15.     Svátost smíření bude bývat každou středu večer 19 – 20 h. Budou se ohlašovat zpovědníci.

16.     „Vezmi a čti“ Bylo by dobré uspořádat ukázkovou biblickou hodinu na faře pro zástupce ze společenství. Vojtěch Kodet měl k tomu na setkání katechetů v Brně přednášku, je někde nahrávka?

17.     1. sv. přijímání – bude asi 3 – 5 společných příprav dětí s rodiči od prosince ze všech obcí ve Slavkově. Potom na jaře v jednotlivých kostelech.

18.     Farní kavárna vyšla jako návrh ze semináře FR. Jde o čas pro setkání farníků, ne o podnik. Přitom je možné si dát kafe, čaj, atd. Nejdříve bude exkurze do farnosti, kde již „kavárnu“ mají. Návrh dát na web případně do kostela anketu: kdy – po nedělní ranní, odpoledne? Kdo by si rozdělili služby?

19.     Rodiny s dětmi na nedělní mši stojí vzadu v kostele. Vpředu lze vyhradit lavice pro rodiče s malými dětmi, dávají více pozor a tolik nezlobí. V případě rušení by bylo možné s dětmi odejít do kaple. Dítě zlobí proto, že nevidí nebo se nudí. Pod kůrem zřejmě zůstanou rodiče s kočárky. V oratoři vpravo by bylo útočiště pro děti, které pláčou, aby rodiče v zimě nemuseli stát venku (přitopit el. topidlem). Byl návrh dát koberec pod kůrem, je zima od nohou. Koberec by musel mít gumový lem, aby jej lidé neshrnovali u vchodu. Je třeba o této problematice mluvit s rodiči.

20.     Příští PRF bude v pondělí 6. 12. v 18.30 h.

Zapsal: M. Vavro