Zápis z pastorační rady farnosti

Zápis z PRF 53 – dne 18. listopadu 2013 v 19:00 – 21:00 hodin na faře.

Přítomni: o. Milan Vavro, o. Petr Mareček, s. Gregorie, R. Červinka, P. Hlaváček, J. Hrabovská, M. Melicharová, L. Palečková, M. Šujanová, K. Doleček, M. Charvatová.

Omluveni:. P. Kočica

Program:

1) Farní tábor 2014 bude v druhé polovině července; bude upřesněno (začátkem července bývá charismatická konference), po skončení tábora – návrh několik dní tábor pro rodiče s malými dětmi. Stan byl koupen z dotace; stany – je třeba opravit konstrukce na stanové plachty; spojit se s Hučkem, co by bylo možné koupit: ohřívač vody, hadice?

2) Pouť děkanství – i když jede pouze třicet lidí; lidé si to chválí, protože u nich se nic nedělá; kladné hodnocení – dobrá organizace.

3) Svatodušní vigilie – spojení se setkání účastníků CHO.

4) Číselník na písně v kostele – výměna; ve Slavkova dát do Hodějic; do Slavkova pořídit nový s možností uvedení sloky písně.

5) Mládežnická mše sv. „studentská“ s rytmickými zpěvy každý 2. pátek v měsíci.

6) Katecheze pro dospělé – 1krát za 14 dní v neděli večer (téma – základní katecheze o svátostech; střídání P. Milan a katecheta Pavel Kočica; s předchozím ohlášením tématu přednášky s diskuzí; v termínu 19:00-20:15 hodin).

7) Tříkrálové koledování (Farní divadlo, ministranti a schola) – 5. ledna v 16:00 hodin scénka před kostelem a potom koledy v kostele.

8) Roráty – 4krát dětské roráty (zabezpečit čaj + buchta); út 3. 12. ( / ); út 10. 12. (Červinková/Zbořilová); út 17. 12. ( / ); pondělí 23. 12. ( / ).

9) Setkání rodin na jaře – uspořádání by bylo možné ve spolupráci s KMŠ, pozvat paní Prekopovou na téma k výchově dětí.

10) Úklid fary a pastoračního střediska se rozběhlo podle služeb (fara jednotlivci dle přihlášení, pastorační podle určených skupin).

11) Dne 27. dubna se může uspořádat pouť do Říma na svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Ohlásit a zjistit zájemce.

12) Tříkrálová sbírka – 11. ledna 2014. Nabídnout dětem 3. ledna ve 14:00 hodin účast na mši s biskupem na Petrově (vlakem by jel s dětmi kolem 12,00 ze Slavkova o. Milan).

13) Nadílka sv. Mikuláše – Slavkov v neděli 8. prosince v závěru mše, při večerní dětské Němčany a Heršpice ve středu 4.12., Hodějice v  pátek 6.12.

14) O. Milan má úkol rozeslat návrh programu na rok 2014 před příští farní radou.

Příští farní rada: pondělí 13. ledna 2014 v 19:00 hodin.

Zapsal: P. Mareček