Zdaleka ideme, novinu vám neseme

Do našeho chrámu Vzkříšení Páně zavítal v neděli odpoledne 2. ledna národopisný soubor Děcka ze Skoronic vedený paní Marií Holmanovou.

Ve vánočně vyzdobeném kostele nám u oltáře připomenuly nejen vzácné chvíle narození Ježíška, ale i lidové zvyky a tradice. Pásmo koled a povídání Zdaleka ideme, novinu vám neseme nás přeneslo do atmosféry Vánoc o několik let zpět a připomenulo nám, jak skromně, ale srdečně trávili tyto svátky naši dědečkové a babičky.

Vystoupení bylo velmi hezké, poučné i vtipné a i když fotografie nezpívají krásně jako děcka ze souboru, snad vás přenesou do atmosféry svátků a možná si taky vzpomenete na nějakou historku, kterou vám babička, dědeček, strýček či tetička vypravovali.

Věra Kohoutková

děcka ze Skoronic

Národopisný soubor DĚCKA ZE SKORONIC vznikl v lednu 1990. 
Za dobu existence souboru se v něm vystřídalo na 120 chlapců a děvčat. 
Soubor zpracovává písně, říkadla a tance dolňáckého Kyjovska.
 Dosud se soubor účastnil zahraničních festivalů v Německu – 1999, 2001, Polsku – 1996, 1997, Rakousku – 2000, Bulharsku – 2002 a Slovensku – 2002, 2004, 2006, 2007, pro letošní rok je plánována účast na festivalech v Tvrdonicích, Klatovech, Mariánských Lázních, Písku a Karlových Varech.

Soubor doprovází mladá cimbálová muzika pod vedením primáše Martina Krista.
 Vedoucí souboru je Marie Holmanová.

lavice zely prázdnotou

Lavice zely prázdnotou

děcka ze Skoronic

Tři králové

děcka ze Skoronic

děcka ze Skoronic

paní Holmanová

Vedoucí souboru paní Holmanová