Ze života farností slavkovského děkanství

V našem děkanství je 28 farností. Malý pohled do jejich života za první pololetí nabízí následující přehled.

Akce, které proběhly v děkanství:

 • duchovní obnovy u školských sester ve Slavkově pro celé děkanství (poprvé obnova pro muže jáhen Kinc, poprvé pro kluky (P. Slavíček) a dále pro dívky (2x)

obnova pro dívky Slavkov

Obnova pro dívky ve Slavkově

 • mládež z Rousínova a Slavkova se účastnila ve větším počtu setkání mládeže před květnou nedělí
 • v Šaraticích se konají po dlouhé době akce pro děti a mládež, pokračuje se v opravách farního dvora, plánuje se pouť ministrantů do Říma v srpnu
 • v Rousínově organizovali v dubnu setkání dětí na faře ve Tvarožné, velikonoční duchovní pásmo farního sboru Danielis a květnová pouť v kapli sv. Floriána na náměstí, ve Vítovicích byla první poutní mše sv. k sv. Janu Nepomuckému,  pouť do Císařské jeskyně, pěší pouť do Hostěnic, rousínovský sbor Danielis zazpíval kněžím na Moravci
 • v Dražovicích návštěva arcibiskupa Jana ke 155. výročí Stojana, Korunovační mše sv. a žehnání vitráží
 • ve Slavkově pěší křížová cesta na květnou neděli a v květnu velikonoční Cesta světla (Via lucis) na trase křížové cesty na kopec sv. Urbana, třetí pěší pouť do Žarošic (47 poutníků), ve Slavkově se schází každé dva měsíce duchovní místních církví (katolické, evangelické, adventistů SD a čsl. církve husitské)
 • v Křenovicích probíhá příprava na biřmování
 • ve Hvězdlicích byla v květnu hasičská mše sv. k výročí hasič. sboru s programem, mariánské odpoledne s modlitbou a hudbou v Nemoticích
 • koncem školního roku byly výlety dětí z náboženství (Rousínov, Slavkov, Šaratice, Otnice) a žehnání praporu obce (Nížkovice a Heršpice – zde ekumenicky), žehnání zvonů v Podbřežicích, o prázdninách primice novokněze Siarda Novotného ve Vážanech n. Lit., zájezdy slavkovského pěveckého sboru do Polska a Francie, žehnání kaple v Hruškách a pěší pouť na Velehrad v srpnu
 • v Nížkovicích sloužil v neděli 10. září za velké účasti lidu a krojovaných stárků hodovou mši svatou novokněz P. Hynek Šmerda, který má v obci babičku a dědečka a dříve v kostele často ministroval. Po mši uděloval novokněžské požehnání

Opravy kostelů a far:

 • připravují se opravy a opravují se kostely v Habrovanech, Podbřežicích, Komořanech, Kučerově, Šaraticích, Lulči, Otnicích, Nemoticích, ve Slavkově (farní a špitální)

Opravy kostelů a far:

 • Nová střecha a krov v Podbřežicích

  •     opravují se kostely v Habrovanech, Podbřežicích, Komořanech, Kučerově, Šaraticích, Lulči, Otnicích, Nemoticích, ve Slavkově (farní a špitální)

  habrovany kostel 

  Střecha kostela v Habrovanech

  •     podařilo zabezpečit finance a provádí se generálně nové střechy far v Milonicích a Brankovicích

   Milonice fara

  Takto vypadal starý krov na faře v Milonicích

 • opravuje se bydlení pro kněze na farách v Drnovicích (nové topení, okna a výmalba) a v Milonicích (nová koupelna, WC a kuchyň)
 • opravám se věnují kněží a z velké míry je pečlivě zajišťuje pastorační asistentka Ludmila Lokajová
 • na letošní rok se nám podařilo zabezpečit na tyto opravy v děkanství kolem 12.000.000 korun (dotace státu a obcí, dary a sbírky ve farnostech)