Žehnání domů a bytů k lidovým misiím

Většina obyvatel nebyla doma nebo požehnání nepřijala či odmítla. Požehnání však přijalo kolem 700 domácností.
Celkově žehnání trvalo tři dny ve 40 kněžích. Je to celkem 240 hodin, neboli jeden kněz by žehnal deset dnů ve dne v noci. Nejlepší doba pro žehnání je mezi 17 a 19 hodinou. To by však trvalo 120 dnů – jinak 4 měsíce.
Fotografie z žehnání ve Slavkově.

P.Milan Vavro

Jak probíhá žehnání domů a bytů

K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? Ve dnech 12. – 16. října kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání. Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají v tomto domě nebo bytě. Žehnání znamená vyprošování dobra. Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrzení o žehnání domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma. V duchu se připojí k modlitbě kněze. Prosí se v ní, aby všichni zde žijící získali požehnání ke konání dobra a překonávali všechno, co je rozděluje a vede ke zlému. Bůh dává větší sílu rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost požehnání.

o. Nik