Zemřel Mons. Jan Daněk

Na hodech 2012 ve Slavkově u Brna
Dne 23. června 2020, v předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele,

byl věčným Veleknězem k nebeskému oltáři povolán jeho věrný služebník

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk

farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský

Narodil se 11. května 1950 ve Věstíně-Věstínku (farnost Rovečné),

na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v Brně.

Krátce působil jako kooperátor v Blansku a poté jako výpomocný duchovní v Břeclavi-Poštorné.

Během dvouleté základní vojenské služby působil rok jako výpomocný kooperátor v Žilině.

Na podzim 1976 nastoupil jako kooperátor do Slavkova u Brna,

v červenci 1979 byl ustanoven administrátorem ad interim ve Žďárci,

po dvou letech ještě s excurrendem v Březí u Osové Bítýšky.

Koncem roku 1983 se stal farářem v Bobrové,

v říjnu 1989 navíc excurrendo administrátorem ve Žďárci.

V červnu 1992 byl ustanoven farářem v Novém Městě na Moravě a strávil zde 28 let,

současně spravoval excurrendo farnosti Bobrovou (1992–2008, 2010–2012),

krátkodobě pak Fryšavu pod Žákovou horou a Krásné (2002) a Bohdalov a Nové Veselí (2009).

Od listopadu 1995 až do konce života zastával navíc funkci děkana žďárského.

V roce 2000 dokončil studia kanonického práva v polském Lublinu

a od roku 2001 spolupracoval s Diecézním církevním soudem jako soudce a obhájce svazku.

Dne 5. prosince 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla

za obětavou kněžskou službu.

V září 2010 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

V roce 2014 získal cenu

za celoživotní zásluhy o rozvoj a propagaci dobrého jména Nového Města na Moravě

Posilněn svátostmi zemřel po dlouhé nemoci 23. června 2020

v nemocnici v Novém Městě na Moravě.

S otcem Janem se rozloučíme

v pondělí 29. června 2020 ve 14 hodin

v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

a poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

kněží brněnské diecéze

Bedřich, Josef, Zita, Dagmar,  sourozenci s rodinami

 Liduška, farní sestra

Foto z hodů 2012: